Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Avainluvut

MEUR 7-9/2014 Oikaistu
7-9/2013
Muutos 1-9/2014 Oikaistu
1-9/2013
Muutos Oikaistu
2013
Tilauskertymä 1 309 1 086 21% 3 562 3 487 2% 4 821
Tilauskanta kauden lopussa 4 674 4 455 5% 4 311
Liikevaihto 1 117 1 199 -7% 3 230 3 203 1% 4 607
Liiketulos (EBIT)1 142 148 -4% 373 346 8% 557
% liikevaihdosta 12,7 12,3 11,5 10,8 12,1
Tulos ennen veroja2 129 136 338 353 544
Tulos/osake, euroa2 0,43 0,48 1,16 1,24 1,98
Liiketoiminnan rahavirta 68 139 240 261 578
Korolliset nettovelat kauden lopussa 277 534 276
Bruttoinvestoinnit 75 84 134
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,31 0,15
1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä 1 milj. euroa (8) kolmannen neljänneksen aikana ja 17 milj. euroa (10) katsauskauden tammi-syyskuu 2014 aikana. Vuoden 2013 aikana kirjattiin kertaluonteisia eriä 20 milj. euroa, josta 11 milj. euroa liittyi rakennejärjestelyihin.
2 Tulos/osake ja tulos ennen veroja katsauskaudella tammi-syyskuu 2013 ja vuonna 2013 sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?