Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Björn Rosengren, konsernijohtaja

“Vuoden kolmas neljännes oli vahva tilauskertymän kehityksen kannalta. Voimantuotannon markkinoilla asiakkaat alkavat vähitellen sitoutua sijoituspäätöksiin. Power Plants -tilauskertymä kasvoi 47%, mikä johtui parantuneesta aktiviteetista erityisesti pienemmän kokoluokan projekteissa sekä Meksikosta saadusta 139 MW:n tilauksesta ja Pohjois-Dakotasta saadusta 112 MW:n tilauksesta. Merenkulun markkinoilla nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten kysyntä on tukenut kaasunkäsittelyjärjestelmien tilauksia. Ship Power -tilauskertymän 24%:n kasvua vahvisti myös hyvä aktiviteetti risteilyalusmarkkinoilla. Olen vakuuttunut, että tilauskertymän myönteinen kehitys jatkuu tulevan neljänneksen aikana.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus kehittyi odotustemme mukaisesti. Olen erityisen tyytyväinen Services-liikevaihdon 9%:n nousuun, mikä osoittaa, että keskittyminen kasvuun on tuottanut tulosta. Kannattavuus saavutti 12,7% osittain meneillä olevan tehostamisohjelman ansiosta. Uudelleenjärjestelyistä saavutetut säästöt olivat 10 milj. euroa kolmannen neljänneksen aikana. Kannattavuus on kehittynyt hyvin tämän vuoden aikana saavuttaen 11,5% tammi-syyskuussa. Tästä johtuen arviomme koko vuoden kannattavuudesta on parantunut 11,5-12,0%:iin.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?