Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Markkinakehitys

Power Plants

Epävarmuus jatkuu voimantuotannon markkinoilla

Markkinatilanne säilyi haastavana vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Makrotalouden epävarmuus ja hitaat maailmantalouden kasvuennusteet vaikuttivat edelleen voimantuotantokapasiteetin sijoituksiin. Tästä huolimatta kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki uusien voimalaitosten kysyntää. Yhdysvalloissa on nähtävissä myönteisiä merkkejä; tiettyjen alueiden talous on kasvussa ja dollari on vahvistunut suhteessa euroon viimeisen kuuden kuukauden aikana. Wärtsilän tarjousaktiviteetti pysyi korkealla tasolla kolmannella vuosineljänneksellä ja keskittyi maakaasupohjaisiin voimalaitoksiin.

Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuudet

Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 23,4 GW (18,8). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n voimakoneet. Tilaukset kasvoivat 24,4% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Wärtsilän markkinaosuus oli 4,3% (5,8%). Wärtsilän pääasiallisilla markkinoilla, eli 500 MW suuruusluokkaan yltävissä voimalaitoksissa, tilaukset olivat yhteensä 10,6 GW (12,7), ja Wärtsilän markkinaosuus oli 9,4% (8,6%).

Ship Power

Tilausaktiviteetti keskittyi erikoistuneisiin alussegmentteihin

Tammi-syyskuun 2014 aikana, uusien alusten rakentamisesta rekisteröitiin 1.395 sopimusta (1.341), joista 272 (396) kolmannella neljänneksellä. Laivanrakennuksen hinnat ovat nykyisten markkinavolyymien vuoksi paineen alla. Perinteisillä merenkulun markkinoilla tilausaktiviteetti oli hidasta, ja rahtihinnat pysyivät heikkoina. Kaasunkuljetusalusten (nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten) tilaukset olivat vahvalla tasolla, ja etenkin nestekaasun kuljetusalusten segmentillä rahtihinnat olivat korkeat. Vuoden 2014 aikana on tähän mennessä rekisteröity 132 sopimusta kaasunkuljetusaluksesta. Viime vuonna sopimuksia rekisteröitiin 116. Offshore-alusten kysyntä on laskenut vuoteen 2013 verrattuna. Kolmannen neljänneksen tilausaktiviteetti offshore-segmentillä oli edellisen neljänneksen vastaavalla tasolla.

Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen suurimmat laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vuonna 2014 vahvistetuista sopimuksista olivat 43% ja 27% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 19%. Tammi-syyskuun aikana rekisteröitiin 180 tilausta näiden kolmen suurimman laivanrakennusmaan ulkopuolella.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 51% (52% edellisen neljänneksen lopussa). Markkinaosuus apumoottoreissa oli 2% (2% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Huoltomarkkinat kehittyivät hyvin

Aktiviteetti huoltomarkkinoilla kehittyi suotuisasti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kysyntä merenkulkualalla oli vahvaa matkustajalaivasegmentin hyvän aktiviteetin tukemana. Maantieteellisestä näkökulmasta asiakkaiden kiinnostus huoltoprojekteja kohtaan vahvisti merenkulun huoltotoimintoa Euroopassa ja Amerikassa. Voimalaitoshuollon kysyntä oli hyvällä tasolla ja se kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Erityisesti Brasilia kehittyi hyvin, kuten myös teollisuus- ja kaivossegmentit maailmanlaajuisesti.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?