Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-syyskuun 2014 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 103.909.367 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4.100 milj. euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATS:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 42.151.669 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä
Osake- ja Osakevaihto
30.9.2014 äänimäärä 1-9/2014
WRT1V 197 241 130 103 909 367
1.1. - 30.9.2014 Ylin Alin Keskikurssi 1 Päätös
Osakekurssi 43,82 33,35 39,07 35,43
1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
30.9.2014 30.9.2013
Markkina-arvo, MEUR 6 988 6 584
Ulkomaalaisomistus, % 54,0 52,0

Liputusilmoitukset

Wärtsilä sai 19.9.2014 tietoonsa, että Fiskars Oyj Abp, Investor AB ja niiden yhteisyritys Avlis AB olivat solmineet sopimuksen, jonka johdosta omistusosuudet muuttuvat seuraavasti:

Avlis Invest AB ostaa 15.759.566 Wärtsilän osaketta eli 7,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä Avlis AB:ltä. Avlis Invest AB:n kaikki osakkeet siirretään Invaw Holding AB:lle, joka on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars ostaa 9.881.781 Wärtsilän osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä Avlis AB:ltä. Fiskarsin ja Investorin välillä solmittu osakassopimus päättyy. Niiden yhteisyritys, joka omisti 42.948.325 Wärtsilän osaketta eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, puretaan. Transaktion toteuduttua Investor AB:n epäsuora omistus Wärtsilässä ylittää 15% ja on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars omistaa suoraan 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Wärtsilälle ilmoitettiin 9.10.2014, että yllä mainittu sopimus Wärtsilä-omistuksen uudelleenjärjestelystä oli toteutunut kyseisenä päivänä. Tämän myötä omistusmuutokset ovat astuneet voimaan ja osakassopimus päättynyt.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?