Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen

Syyskuussa Wärtsilän ja Yuchai Marine Power Co., Ltd:n 50/50 tasaosuuksin omistama yhteisyritys Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd vihki uuden tehtaan käyttöön Zhuhaissa, Kiinassa. Uusi tehdasalue on kooltaan 266.700 neliömetriä ja siellä asennetaan ja testataan Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 ja Wärtsilä 32 keskinopeita moottoreita. Tehtaan odotetaan olevan täydessä tuotannossa vuoden 2016 loppuun mennessä. Wärtsilän kokonaan omistama tuotantolaitos Brasiliassa on tarkoitus vihkiä käyttöön vuoden 2014 neljännen neljänneksen aikana.

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat heinäkuussa yhteisyrityssopimuksen keskisuurten ja suurten keskinopeiden dieselmoottorien ja monipolttoainemoottorien valmistamisesta. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 49 prosenttia, ja pääomasijoituksen suuruus noin 12 milj. euroa. CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehdas rakennetaan Lingangiin Shanghaissa, ja ensimmäisen moottorin odotetaan olevan toimitusvalmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhteisyritys keskittyy erityisesti kasvaviin offshore- ja LNG-markkinoihin sekä erittäin suurten konttialusten apumoottorimarkkinoihin.

Heinäkuussa Wärtsilä luopui 50%:n omistusosuutensa Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:stä yhteisyrityksen toiselle osakkaalle Transmashholdingille. Yhteisyritys perustettiin valmistamaan nykyaikaisia ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita, joita oli tarkoitus käyttää vaihtovetureissa sekä erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Kaupan arvo on noin 12 milj. euroa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Wärtsilän tulokseen.

Lopetetut toiminnot

Kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn seurauksena Wärtsilä raportoi kaksitahtimoottoriliiketoiminnan lopetettuina toimintoina.

Heinäkuussa Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ovat allekirjoittaneet yhteisyrityssopimuksen, joka perustuu Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden liiketoimintaan. Kaupan toteutumisen jälkeen CSSC:n omistusosuus yhteisyrityksestä on 70% ja Wärtsilän 30%. Services-liiketoiminta vastaa edelleen Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden huollosta. Kaupan arvo on noin 46 milj. euroa. Kaupan loppuunsaattamisen edellytyksenä ovat asianmukaiset viranomaishyväksynnät, joiden odotetaan tulevan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Elokuussa Wärtsilä luopui omistamistaan osakkeista Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co Ltd -yhtiössä. Yhteisyritys perustettiin valmistamaan suuria kaksitahtimoottoreita. Wärtsilä myi elokuussa osuutensa yhteisyrityksen enemmistöosakkaalle Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd -yhtiölle, joka on China Shipbuilding Industry Corporationin täysin omistama yhtiö. Kaupan arvo ei ole merkittävä.

Kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn taloudellinen vaikutus riippuu kauppojen loppuunsaattamisen ajoituksesta ja tietyistä asiaan liittyvistä prosesseista. Vaikutus Wärtsilän jatkuviin toimintoihin on positiivinen. Lisätietoja taloudellisesta vaikutuksesta löytyy lyhennetyn osavuositilinpäätöksen lopetetut toiminnot -taulukosta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?