Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Syyskuussa Wärtsilä esitteli suurten säätölapapotkurien uusimman kehityksen. Uusi potkurijärjestelmä tarjoaa suuremman kuormituskapasiteetin, korkean hyötysuhteen ja tämän myötä pienemmän polttoainekulutuksen sekä vahvan luotettavuuden ja pienemmän ympäristöjalanjäljen. Järjestelmä huomioi suurten ja keskikokoisten alusten tarpeet. Se sopii erityisen hyvin dynaamisilla paikannusjärjestelmillä varustetuille erikoisaluksille sekä aluksille, joilla on jääluokitus. Wärtsilä on myös laajentanut tarjontaansa potkureiden kunnonseurantapalveluissa. Seurantapalvelujen avulla huoltoaikavälit pidentyvät ja laitteiston optimaalinen kunto varmistuu. Dynaaminen eliniän ennustaminen on uusi toiminnallisuus laajennetussa tarjonnassa. Se tukee toimintavarmuutta sekä huollon pitkän aikavälin suunnittelua.

Wärtsilä toi elokuussa markkinoille uuden LNGPacin, joka on päivitetty versio menestyksekkäästä nesteytetyn maakaasun käsittelyjärjestelmästä. Järjestelmälle myönnettiin DNV GL -luokituslaitoksen Approval in Principle -hyväksyntä syyskuussa.

Wärtsilä lanseerasi uuden Low Loss Hybrid -innovaation elokuussa. Tuote varmistaa voimakoneen mahdollisimman tehokkaan toiminnan hyödyntämällä eri voimanlähteitä ja energian varastointilaitteita. Se vähentää päästöjä merkittävästi ja tarjoaa moottorin mallista, kokoonpanosta sekä käyttöprofiilista riippuen jopa 15%:n vuosittaiset polttoainesäästöt.

HERCULES -tutkimusprojektille on esitetty jatkoa uuden HERCULES 2 -projektin muodossa. HERCULES -projekti käynnistettiin vuonna 2004 kahden suuren eurooppalaisen dieselmoottorivalmistajan, Wärtsilän ja MAN Diesel & Turbon, yhteisen vision perusteella. HERCULES 2-projektin käynnistäminen edellyttää EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelman hyväksynnän. Projektin tavoitteena on kehittää polttoainejoustava laivamoottori, joka mukautuu parhaalla mahdollisella tavalla toimintaympäristöönsä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?