Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Uudelleenjärjestelyohjelmat

Tammikuussa ilmoitetut sopeuttamistoimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti. Koko konsernia koskeva tehostamisohjelma pantiin alulle, jotta yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa. Ohjelman tavoitteena on säästää vuositasolla 60 milj. euroa, ja sen odotetaan johtavan noin 1.000 työntekijän irtisanomiseen maailmanlaajuisesti. Rakennejärjestelyt toteutuvat vuoden 2014 loppuun mennessä ja säästöjen vaikutus nähdään kokonaisuudessaan vuonna 2015. Katsauskauden tammi-syyskuun 2014 lopussa noin 20 milj. euron säästöt olivat toteutuneet. Uudelleenjärjestelyihin liittyvien kertaluonteisten erien arvioidaan olevan 50 milj. euroa, joista 11 milj. euroa kirjattiin vuodelle 2013 ja 17 milj. euroa katsauskaudelle tammi-syyskuu 2014. Kustannusten loppuosa kirjataan vuoden 2014 neljännen neljänneksen aikana.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?