Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Investoinnit

Jatkuvien toimintojen katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 69 milj. euroa (77). Ne koostuivat 2 milj. euron (5) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 67 milj. euron (71) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologian investoinneista. Lopetettujen toimintojen osuus aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden bruttoinvestoinneista oli raportointikaudella 6 milj. euroa (8). Katsauskauden poistot olivat 85 milj. euroa (92).

Vuoden 2014 ylläpitoinvestointien odotetaan olevan poistoja alemmalla tasolla.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?