Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 142 milj. euroa (148), tai 12,7% liikevaihdosta (12,3). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 141 milj. euroa (140) eli 12,6% liikevaihdosta (11,7). Kolmannen neljänneksen aikana rakennejärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät olivat 1 milj. euroa (8).

Katsauskauden tammi-syyskuun 2014 liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 373 milj. euroa (346), eli 11,5% liikevaihdosta (10,8). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 356 milj. euroa (336) eli 11,0% liikevaihdosta (10,5). Katsauskauden aikana rakennejärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät olivat 17 milj. euroa (10).

Rahoituserät olivat -18 milj. euroa (-8). Euron heikentyminen johti realisoitumattomiin valuuttakurssitappioihin. Nettokorot olivat -6 milj. euroa (-11). Tulos ennen veroja oli 338 milj. euroa (353). Vuoden 2013 tulos ennen veroja sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin. Katsauskauden verot olivat 78 milj. euroa (84), joka vastaa 23%:n efektiivistä verokantaa. Tulos/osake oli 1,16 euroa (1,24) ja oma pääoma/osake oli 9,69 euroa (8,79). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 21,8% (21,3). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 22,3% (22,8). ROI ja ROE on laskettu rullaavasti 12 edelliseltä kuukaudelta aiemmin käytetyn annualisointimenetelmän sijaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?