Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 68 milj. euroa (139). Tammi-syyskuussa 2014 liiketoiminnan rahavirta oli 240 milj. euroa (261). Nettokäyttöpääoma oli 379 milj. euroa (488) kauden lopussa. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 747 milj. euroa (799). Rahavarat kauden lopussa olivat 400 milj. euroa (254), ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 599 milj. euroa (599).

Wärtsilällä oli syyskuun 2014 lopussa korollisia lainoja yhteensä 679 milj. euroa (800). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat 131 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 548 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 277 milj. euroa (534) ja nettovelkaantumisaste oli 0,14 (0,31).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.9.2014 31.12.2013
Rahavarat 400 388
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 599 699
Maksuvalmius 999 1 087
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 21 23
Yritystodistukset - 14
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 999 1 073
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 21 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 30.9.2014 44 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 45 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?