Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Tilauskanta

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.674 milj. euroa (4.455), kasvua oli 5%. Power Plants -tilauskanta oli 1.426 milj. euroa (1.459), laskua oli 2%. Ship Powerin tilauskanta oli 2.369 milj. euroa (2.155), joka on 10% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Services-liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 5% 879 milj. euroon (840).

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain
MEUR 30.9.2014 Oikaistu
30.9.2013
Muutos Oikaistu
31.12.2013
Power Plants 1 426 1 459 -2% 1 367
Ship Power1 2 369 2 155 10% 2 193
Services 879 840 5% 751
Tilauskanta yhteensä 4 674 4 455 5% 4 311
Lopetetut toiminnot 129 114 13% 114
1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?