Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Tilauskertymä

Wärtsilän kolmannen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 21% 1.309 miljoonaan euroon (1.086). Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 15% (1.138 milj. euroa vuoden 2014 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,17 (0,91).

Power Plants -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 383 milj. euroa (261), 47% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 57% (244 milj. euroa vuoden 2014 toisella neljänneksellä). Tilauskertymä jakautui maailmanlaajuisesti tasaisesti. Kolmannen neljänneksen kohokohta oli 139 MW:n tilaus kokonaistoimituksesta, joka saatiin Meksikosta. Muita tärkeitä tilauksia tuli Senegalista, Surinamista ja Yhdysvalloista.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kehittyi hyvin kolmannella neljänneksellä alustilausaktiviteetin lievästä hidastumisesta huolimatta. Tilauskertymä kasvoi 24% 463 miljoonaan euroon (372). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 21% (383 milj. euroa vuoden toisella neljänneksellä). Kaikki segmentit myötävaikuttivat kasvuun, aktiviteetti kaasunkuljetusaluksissa ja matkustajalaivoissa oli erityisen vahvaa. Wärtsilä sai tärkeän tilauksen toimittaa kaasunkäsittelyjärjestelmiä kuuteen erittäin suureen etaaninkuljetusalukseen, jotka rakennetaan intialaiselle Reliance Groupille. Kiinnostus ympäristöratkaisuja kohtaan jatkui kolmannella neljänneksellä. Rikkipesureita tilattiin yhteensä 11 kappaletta 6 alukseen. Kauppalaivasegmentillä Wärtsilä sai tilauksen toimittaa painolastiveden käsittelyjärjestelmät 22 kuivalastialukseen, jotka rakennetaan Singaporessa sijaitsevalle Pioneer Marinelle. Kaasunkuljetusalusten osuus kolmannen neljänneksen tilauskertymästä oli 41%, matkustajalaivasegmentin 26% ja offshore-segmentin 16%. Sekä erikoisalussegmentin että perinteisen kauppalaivasegmentin osuus tilauksista oli 6% ja merivoimien 3%. Muiden tilausten osuus oli 2%.

Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 463 milj. euroa (454), 2% enemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 9% (510 milj. euroa vuoden 2014 toisella neljänneksellä). Kiinnostus kaasukäyttöisten alusten pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan pysyi vankkana. Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti viisivuotisen teknisen hallinnointisopimuksen Harvey Gulf International Marine LLC:n kanssa. Sopimus kattaa kuntoon perustuvan ylläpidon sekä dynaamisen huoltosuunnittelun kuudelle nesteytettyä maakaasua käyttävälle porauslautan tukialukselle sekä kahdelle offshore-rakennusalukselle.

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2014 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 3.562 milj. euroa (3.487), kasvua oli 2% vuoden 2013 vastaavaan kauteen verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,10 (1,09). Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 792 milj. euroa (884), 10% vähemmän kuin vuonna 2013. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.286 milj. euroa (1.176), 9% korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Services-liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 1.484 milj. euroa (1.428), 4% enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana kautena.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 7-9/2014 Oikaistu
7-9/2013
Muutos 1-9/2014 Oikaistu
1-9/2013
Muutos Oikaistu
2013
Power Plants 383 261 47% 792 884 -10% 1 292
Ship Power1 463 372 24% 1 286 1 176 9% 1 644
Services 463 454 2% 1 484 1 428 4% 1 885
Tilauskertymä yhteensä 1 309 1 086 21% 3 562 3 487 2% 4 821
Lopetetut toiminnot 15 11 39% 67 33 101% 51
1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.
Tilauskertymä Power Plants
MW 7-9/2014 7-9/2013 Muutos 1-9/2014 1-9/2013 Muutos 2013
Öljy 321 150 114% 791 355 123% 444
Kaasu 408 523 -22% 925 1 431 -35% 1 957
Tilauskertymä yhteensä 730 673 8% 1 716 1 786 -4% 2 401

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli tammi-syyskuussa 2014 yhteensä 126 milj. euroa (143). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?