Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

        

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 235 1 259 1 259
Valuuttakurssimuutokset 38 -30 -37
Lisäykset 27 36 53
Poistot ja arvonalentumiset -39 -43 -56
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 13 17
Uudelleenryhmittelyt myytävissä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin -60 -1 -2
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 200 1 235 1 235
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 449 470 470
Valuuttakurssimuutokset 9 -8 -12
Lisäykset 46 43 76
Poistot ja arvonalentumiset -46 -48 -64
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -9 -15 -20
Uudelleenryhmittelyt myytävissä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin -9 -2 -2
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 439 440 449
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?