Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Bruttoinvestoinnit
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Osakkeet ja yrityshankinnat 2 5 5
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 73 79 129
Yhteensä 75 84 134
Lopetettujen toimintojen osuus aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden bruttoinvestoinneista oli raportointikaudella 6 milj. euroa (8). Tilikaudella 2013 lopetettujen toimintojen osuus aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden bruttoinvestoinneista oli 13 milj. euroa.
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?