Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Henkilöstö
Oikaistu Oikaistu
1–9/2014 1–9/2013 2013
Keskimäärin 17 960 18 322 18 339
Raportointikauden lopussa 17 817 18 421 18 315
Lopetettujen toimintojen osuus henkilöstön määrästä raportointikauden lopussa oli 326.
Tämän taulukon luvut sisältävät jatkuvat toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?