Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

        

Johdannaisten nimellisarvo
MEUR Kokonaismäärä josta suljettu
Koronvaihtosopimukset 125
Inflaatiosuoja 3
Valuuttatermiinit 2 049 892
Valuuttaoptiot, ostetut 7
Valuuttaoptiot, asetetut 15
Yhteensä 2 199 892
Lopetettujen toimintojen osuus valuuttatermiinien kokonaismäärästä oli 27 milj. euroa.
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?