Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Korolliset nettovelat
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Pitkäaikaiset velat 548 581 571
Lyhytaikaiset velat 131 219 94
Lainasaamiset -1 -11 -1
Rahavarat -400 -254 -388
Yhteensä 277 534 276
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?