Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

        

Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Raportointikauden nettotulos 231 246 393
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) -4 6 -9
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -3 -1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -4 3 -10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 69 -51 -72
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset 1 1
siirretty tuloslaskelmaan -25 -25
Rahavirran suojaukset -20 -20 -24
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 4 12 14
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 53 -83 -107
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 49 -80 -117
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 280 166 276
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 274 164 275
Määräysvallattomat omistajat 5 2 2
280 166 276
Laajan tuloslaskelman luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?