Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

       

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Maksetut osingot -207 -3 -210
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 66 -16 -1 226 5 280
Oma pääoma 30.9.2014 336 61 -19 -29 -44 1 606 42 1 953
Oma pääoma 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Maksetut osingot -197 -3 -200
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16 16
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -50 -32 4 244 2 168
Oma pääoma 30.9.2013 336 61 -62 -11 -30 1 440 40 1 775
Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?