Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Eurooppa 1 031 922 1 328
Aasia 1 338 1 235 1 713
Amerikka 537 744 1 068
Muut 324 303 498
Yhteensä 3 230 3 203 4 607
Tämän taulukon luvut sisältävät jatkuvat toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?