Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

       

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013 4–6/2013
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 1 117 1 116 997 1 403 1 199 1 137
Liiketoiminnan muut tuotot 10 12 12 22 18 19
Kulut -964 -983 -898 -1 204 -1 054 -1 014
Poistot ja arvonalentumiset -29 -27 -29 -28 -29 -31
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 7 5 10 8 6 7
Liiketulos 141 123 92 202 140 119
Rahoitustuotot ja -kulut -12 -4 -3 -11 -4 -5
Tulos ennen veroja 129 119 89 191 136 113
Tuloverot -31 -28 -20 -35 -33 -27
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 98 91 70 156 103 86
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista -13 -8 -7 -9 -8 -7
Raportointikauden nettotulos 85 83 63 147 95 79
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 84 83 62 147 94 78
Määräysvallattomat omistajat 1 1 1 1
85 83 63 147 95 79
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,50 0,46 0,35 0,79 0,52 0,44
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa -0,07 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
Tulos/osake, euroa 0,43 0,42 0,31 0,74 0,48 0,39

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?