Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

        

Tunnuslukuja
Oikaistu Oikaistu
1–9/2014 1–9/2013 2013
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,16 1,24 1,98
Oma pääoma/osake, euroa 9,69 8,79 9,35
Omavaraisuusaste, % 45,0 42,0 43,9
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,31 0,15
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,3 20,3 21,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, % 21,8 21,3 22,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 20,3 21,5 21,4
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, % 22,3 22,8 23,1
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?