Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Vastuusitoumukset
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Kiinteistökiinnitykset 10 28 26
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 25 24 25
Yhteensä 35 51 51
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 718 665 665
osakkuusyhtiöiden puolesta 8 7
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 23 24 27
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 57 64 78
maksetaan myöhemmin 24 28 26
Yhteensä 822 788 803
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?