Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2014 liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotustemme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 4% ja kannattavuus saavutti 11,9%.

-Björn Rosengren, Konsernijohtaja

 

 

Katso webcast

Hyvä kehitys haastavista markkinaolosuhteista huolimatta

"Wärtsilän kehitys vuonna 2014 oli hyvä haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotustemme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 4% 4.779 milj. euroon (4.607), pitkälti vahvan neljännen neljänneksen ansiosta. Kannattavuus saavutti 11,9% (12,1). Services ja Ship Power -liiketoimintojen hyvä kehitys sekä tammikuussa ilmoitetut uudelleenjärjestelyt tasoittivat Power Plants -liiketoiminnan alhaisemman liikevaihdon vaikutusta.
 
Vaikka alusten tilausaktiviteetti hidastui vuoden 2014 aikana, kaasunkuljetusalusten tilaukset olivat vahvalla tasolla ja erikoistuneelle tonnistolle oli edelleen kysyntää. Tämän seurauksena Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kehittyi hyvin. Voimantuotannon markkinoilla asiakkaiden aktiviteetti kasvoi merkittävästi toisella vuosipuoliskolla. Tästä johtuen Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä koheni haastavan alkuvuoden jälkeen. Olen erityisen tyytyväinen, että saavutimme kasvutavoitteemme huoltoliiketoiminnassa. Neljäs vuosineljännes oli kaikkien aikojen vahvin, minkä johdosta Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5% vuonna 2014.
 
Joulukuussa ilmoitimme L-3 Marine Systems Internationalin yritysostosta. Yhtiö toimittaa automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmiä merenkulku- ja offshore-markkinoille sekä eri maiden laivastojen käyttöön. Yritysoston myötä luomme sähkö- ja automaatioliiketoiminnan, jonka osaaminen on vertaansa vailla omalla sektorillaan.
 
On ennenaikaista arvioida nykyisen markkinaepävarmuuden vaikutusta asiakkaiden sijoituspäätöksiin ja näin ollen markkinanäkymämme säilyvät varovaisina. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että keskittymällä strategisiin painopistealueisiimme vahvistamme markkina-asemaamme ja mahdollistamme liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden parantumisen tulevana vuonna."

 

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Konsernijohtaja

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.


KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ

 • Tilauskertymä kasvoi 14% 1.522 milj. euroon (1.334)

 • Liikevaihto kasvoi 10% 1.549 milj. euroon (1.403)

 • Tilaus-laskutussuhde 0,98 (0,95)

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 195 milj. euroa, eli 12,6% liikevaihdosta (211 milj. euroa ja 15,0%)

 • Tulos/osake 0,60 euroa (0,74) 

 • Liiketoiminnan rahavirta 212 milj. euroa (317)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1-12/2014

 • Tilauskertymä kasvoi 5% 5.084 milj. euroon (4.821)

 • Liikevaihto kasvoi 4% 4.779 milj. euroon (4.607)

 • Tilaus-laskutussuhde 1,06 (1,05)

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 568 milj. euroa, eli 11,9% liikevaihdosta (557 milj. euroa ja 12,1%)

 • Tulos/osake 1,76 euroa (1,98)

 • Liiketoiminnan rahavirta 452 milj. euroa (578)

 • Tilauskanta kasvoi 5% ja oli kauden lopussa 4.530 milj. euroa (4.311)

 • Osinkoehdotus 1,15 euroa/osake


AVAINLUVUT

MEUR 10-12/2014 Oikaistu
10-12/2013
Muutos 1-12/2014 Oikaistu
1-12/2013
Muutos
Tilauskertymä 1 522 1 334 14% 5 084 4 821 5%
Tilauskanta kauden lopussa 4 530 4 311 5%
Liikevaihto 1 549 1 403 10% 4 779 4 607 4%
Liiketulos (EBIT)1 196 211 -7% 569 557 2%
% liikevaihdosta 12,7 15,0 11,9 12,1
Tulos ennen veroja2 157 191 494 544
Tulos/osake, euroa2 0,60 0,74 1,76 1,98
Liiketoiminnan rahavirta 212 317 452 578
Korolliset nettovelat kauden lopussa 94 276
Bruttoinvestoinnit 101 134
Nettovelkaantumisaste 0,05 0,15
1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi kertaluonteisia eriä 30 milj. euroa (9) neljännen neljänneksen aikana, joista 25 milj. euroa liittyi tammikuussa ilmoitettuun tehostamisohjelmaan ja 5 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Katsauskauden tammi-joulukuu 2014 aikana kertaluonteisia eriä oli 47 milj. euroa (20), joista 42 milj. euroa (11) liittyi tehostamisohjelmaan ja 5 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin.
2 Tulos/osake ja tulos ennen veroja katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.