Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Avainluvut

MEUR 10-12/2014 Oikaistu
10-12/2013
Muutos 1-12/2014 Oikaistu
1-12/2013
Muutos
Tilauskertymä 1 522 1 334 14% 5 084 4 821 5%
Tilauskanta kauden lopussa 4 530 4 311 5%
Liikevaihto 1 549 1 403 10% 4 779 4 607 4%
Liiketulos (EBIT)1 196 211 -7% 569 557 2%
% liikevaihdosta 12,7 15,0 11,9 12,1
Tulos ennen veroja2 157 191 494 544
Tulos/osake, euroa2 0,60 0,74 1,76 1,98
Liiketoiminnan rahavirta 212 317 452 578
Korolliset nettovelat kauden lopussa 94 276
Bruttoinvestoinnit 101 134
Nettovelkaantumisaste 0,05 0,15
1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi kertaluonteisia eriä 30 milj. euroa (9) neljännen neljänneksen aikana, joista 25 milj. euroa liittyi tammikuussa ilmoitettuun tehostamisohjelmaan ja 5 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Katsauskauden tammi-joulukuu 2014 aikana kertaluonteisia eriä oli 47 milj. euroa (20), joista 42 milj. euroa (11) liittyi tehostamisohjelmaan ja 5 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin.
2 Tulos/osake ja tulos ennen veroja katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?