Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Markkinakehitys

Power Plants

Epävarmuus jatkui voimantuotannon markkinoilla

Markkinatilanne säilyi haastavana koko vuoden 2014. Makrotalouden epävarmuus ja maailmantalouden hitaammat kasvuennusteet vaikuttivat voimantuotantokapasiteetin sijoituksiin. Tästä huolimatta kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki uusien voimalaitosten kysyntää. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon edisti voimalaitostilausten kehitystä. Wärtsilän tarjousaktiviteetti oli vahva vuonna 2014 ja keskittyi edelleen maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2014 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 37,7 GW. Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n voimakoneet. Markkinoiden kehitys oli tasainen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, jolloin voimalaitostilaukset olivat yhteensä 38,0 GW. Wärtsilän markkinaosuus oli 5,0% (4,7%). Wärtsilän pääasiallisilla markkinoilla, eli 500 MW suuruusluokkaan yltävissä voimalaitoksissa tilaukset olivat yhteensä 16,5 GW (25,0) ja Wärtsilän markkinaosuus oli 10,5% (7,1%).

Ship Power

Tilausaktiviteetti suosi erikoistunutta tonnistoa

Vuonna 2014 rekisteröitiin yhteensä 1.769 (2.201) sopimusta uusien alusten rakentamisesta, joista 216 (633) neljännellä neljänneksellä. Nykyiset markkinavolyymit luovat painetta laivanrakennuksen hintoihin. Perinteisillä merenkulun markkinoilla tilausaktiviteetti oli hidasta ja rahtihinnat pysyivät heikkoina. Kaasunkuljetusalusten (nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten) tilaukset olivat vahvalla tasolla koko vuoden ajan, ja sopimuksia rekisteröitiin 177 aluksesta (116). Nestekaasun kuljetusalusten alkuvuoden vahva tilausaktiviteetti hidastui vuoden toisen puoliskon aikana. Nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten tilaukset puolestaan piristyivät loppuvuotta kohti. Risteilyalusmarkkinat kehittyivät hyvin, tilausmäärät tuplaantuivat vuoteen 2013 verrattuna. Offshore-alusten kysyntä oli selvästi vuotta 2013 heikompi, mikä johtui pääosin öljyn hinnan laskusta, heikoista päivähinnoista ja kansainvälisten öljy-yhtiöiden supistuneista investoinneista.

Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen suurimmat laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vuonna 2014 vahvistetuista sopimuksista olivat 41% ja 27% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 20%. Tammi-joulukuun aikana rekisteröitiin 266 tilausta näiden kolmen suurimman laivanrakennusmaan ulkopuolella.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 52% (51% edellisen neljänneksen lopussa). Markkinaosuus apumoottoreissa oli 3% (2% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Kasvua huoltomarkkinoilla

Huollon kysyntä kasvoi vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. Etenkin Euroopan offshore-markkinat sekä Lähi-idän voimalaitosmarkkinat olivat aktiivisia. Huoltoaktiviteetti kehittyi kokonaisuudessaan hyvin vuonna 2014. Merenkulun asiakkaiden kysyntä piristyi toisen puoliskon aikana, ja voimalaitoshuollon kysyntä oli suotuisaa läpi vuoden. Maantieteellisestä näkökulmasta huoltoaktiviteetti kasvoi maailmanlaajuisesti. Merkittävintä kasvua nähtiin Etelä-Euroopassa ja Afrikassa, joissa kysyntää vahvisti asiakkaiden kiinnostus huoltoprojekteja kohtaan. Vuoden 2014 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 181.000 MW. Nelitahtimoottoreiden osuus laitekannasta oli noin 60% ja kaksitahtimoottoreiden noin 40%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?