Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Geopoliittiset jännitteet saattavat hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa tietyillä alueilla. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien, alhainen kysyntä voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin. Öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa matalat öljyn hinnat voivat vaikuttaa investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Perinteisillä merenkulunmarkkinoilla rahtihintojen elpymistä rajoittavat heikot näkymät maailmantalouden kehityksestä, ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä. Matalat öljyn hinnat, öljyn kysynnän hidas kasvu ja kasvavat etsintä- ja tuotantokulut voivat vaikuttaa offshore-investointeihin.

Maailmantalouden jatkuneet riskit ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus voivat vaikuttaa kielteisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Haastavat olosuhteet monilla merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Saatuja vaatimuksia on kaksi erityisen suurta. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida. 

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?