Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,15 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.002.766.535,62 euroa, josta tilikauden voitto on 183.367.874,92 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 9.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 16.3.2015.

Vuosikertomus 2014, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com/fi viikolla 7.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?