Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-joulukuun 2014 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 132.525.134 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 5.114 milj. euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATS:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 60.480.854 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä
Osake- ja Osakevaihto
31.12.2014 äänimäärä 1-12/2014
WRT1V 197 241 130 132 525 134
1.1. - 31.12.2014 Ylin Alin Keskikurssi 1 Päätös
Osakekurssi 43,82 31,85 38,09 37,09
1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
31.12.2014 31.12.2013
Markkina-arvo, MEUR 7 315 7 055
Ulkomaalaisomistus, % 48,1 51,3

Liputusilmoitukset

Wärtsilä sai 19.9.2014 tietoonsa, että Fiskars Oyj Abp, Investor AB ja niiden yhteisyritys Avlis AB olivat solmineet sopimuksen, jonka johdosta omistusosuudet muuttuvat seuraavasti:

Avlis Invest AB ostaa Avlis AB:ltä 15.759.566 osaketta eli 7,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Avlis Invest AB:n kaikki osakkeet siirretään Invaw Holding AB:lle, joka on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars ostaa Avlis AB:ltä 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskarsin ja Investorin välillä solmittu osakassopimus päättyy. Niiden yhteisyritys, joka omisti 42.948.325 Wärtsilän osaketta eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, puretaan. Kaupan toteuduttua Investor AB:n epäsuora omistus Wärtsilässä on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp omistaa suoraan 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Wärtsilälle ilmoitettiin 9.10.2014, että yllä mainittu sopimus Wärtsilä-omistuksen uudelleenjärjestelystä oli toteutunut kyseisenä päivänä. Tämän myötä omistusmuutokset ovat astuneet voimaan ja osakassopimus päättynyt.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?