Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Lopetetut toiminnot

Kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn seurauksena Wärtsilä raportoi kaksitahtimoottoriliiketoiminnan lopetettuina toimintoina.

Heinäkuussa Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat yhteisyrityssopimuksen, joka perustuu Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden liiketoimintaan. Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) -yhteisyritys on saanut asianmukaiset viranomaishyväksynnät ja se saatettiin loppuun tammikuussa 2015. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 30%, ja kaupan arvo on noin 46 milj. euroa. Elokuussa Wärtsilä luopui omistamistaan osakkeista Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd -yhtiössä. Yhteisyritys perustettiin valmistamaan suuria hidaskäyntisiä moottoreita. Wärtsilä myi elokuussa osuutensa yhteisyrityksen enemmistöosakkaalle Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd -yhtiölle, joka on China Shipbuilding Industry Corporationin täysin omistama yhtiö. Kaupan arvo ei ollut merkittävä.

Lisätietoja kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn taloudellisesta vaikutuksesta löytyy tämän tilinpäätöstiedotteen lopetetut toiminnot -taulukosta. Vaikutus Wärtsilän jatkuviin toimintoihin on positiivinen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?