Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen

Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa L-3 Marine Systems Internationalin (L-3 MSI) New Yorkin pörssissä listatulta L-3 Communications Holdings Inc:lta. L-3 MSI toimittaa automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmiä, dynaamista positiointiteknologiaa, kaikuluotainteknologiaa sekä vedenalaista viestintäteknologiaa merenkulku- ja offshore-markkinoille sekä eri maiden laivastojen käyttöön. Kaupan arvo on 285 milj. euroa (velaton kauppahinta). Kauppahintaan tehdään tavanmukaiset tarkistukset, sisältäen arviolta 60 milj. euron vähennyksen liittyen L-3 MSI:n henkilöstön eläkevastuisiin, jotka Wärtsilä tulee ottamaan vastuulleen. Kauppa rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla sekä luottolimiiteillä. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2015 toisella neljänneksellä viranomaishyväksyntöjen jälkeen.

Syyskuussa Wärtsilän ja Yuchai Marine Power Co., Ltd:n 50/50 tasaosuuksin omistama yhteisyritys Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd vihki uuden tehtaan käyttöön Zhuhaissa, Kiinassa. Uusi tehdasalue on kooltaan 266.700 neliömetriä ja siellä asennetaan ja testataan keskinopeita Wärtsilä 20-, Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32 -moottoreita. Tehtaan odotetaan olevan täydessä tuotannossa vuoden 2016 loppuun mennessä. Wärtsilän kokonaan omistama tuotantolaitos Brasiliassa on tarkoitus vihkiä käyttöön vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat heinäkuussa yhteisyrityssopimuksen keskisuurten ja suurten keskinopeiden dieselmoottoreiden ja monipolttoainemoottoreiden valmistamisesta. Yhteisyrityksen perustaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 49 prosenttia ja pääomasijoituksen suuruus noin 12 milj. euroa. CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehdas rakennetaan Shanghain Lingangiin, ja ensimmäisen moottorin odotetaan olevan toimitusvalmis vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhteisyritys keskittyy erityisesti kasvaviin offshore- ja nesteytetyn maakaasun markkinoihin sekä erittäin suurten konttialusten apumoottorimarkkinoihin.

Heinäkuussa Wärtsilä myi 50%:n omistusosuutensa Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:stä yhteisyrityksen toiselle osakkaalle Transmashholdingille. Yhteisyritys perustettiin valmistamaan nykyaikaisia ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita, joita oli tarkoitus käyttää vaihtovetureissa sekä erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Kaupan arvo oli noin 12 milj. euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Wärtsilän tulokseen.

Wärtsilä vahvisti tammikuussa 2014, että Rolls-Royce oli lähestynyt yhtiötä alustavalla ehdotuksella mahdollisesta ostotarjouksesta. Wärtsilä vahvisti myös, ettei Rolls-Roycen ja Wärtsilän välillä enää ollut käynnissä neuvotteluja.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?