Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Uudelleenjärjestelyohjelmat

Tammikuussa 2014 Wärtsilä ilmoitti koko konsernia koskevasta tehostamisohjelmasta varmistaakseen yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Sopeuttamistoimenpiteet saatettiin päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelma johtaa noin 1.000 työntekijän irtisanomiseen maailmanlaajuisesti. Katsauskauden tammi-joulukuu 2014 lopussa toteutuneet säästöt olivat noin 30 milj. euroa. Tavoiteltujen 60 milj. euron säästöjen kokonaisvaikutus toteutuu vuonna 2015. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät olivat 53 milj. euroa, joista 11 milj. euroa kirjattiin vuodelle 2013 ja 42 milj. euroa katsauskaudelle tammi-joulukuu 2014.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?