Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Investoinnit

Vuoden 2014 investoinnit olivat odotusten mukaisesti poistoja alhaisemmalla tasolla. Jatkuvien toimintojen katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 95 milj. euroa (121). Ne koostuivat 2 milj. euron (5) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 93 milj. euron (116) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologian investoinneista. Lopetettujen toimintojen tuotannolliset, logistiset ja informaatioteknologian investointeihin liittyvät bruttoinvestoinnit olivat 6 milj. euroa (13). Katsauskauden poistot olivat 115 milj. euroa (120).

Vuoden 2015 investointien odotetaan olevan linjassa poistojen kanssa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?