Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 196 milj. euroa (211), eli 12,7% liikevaihdosta (15,0). Neljännen neljänneksen kannattavuus oli edellisvuotta alemmalla tasolla epäsuotuisan liiketoimintajakauman ja koko vuoden jatkuneen vakaamman neljännesvuosittaisen kehityksen vuoksi. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 166 milj. euroa (202) eli 10,7% liikevaihdosta (14,4). Neljännen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 30 milj. euroa (9), josta 25 milj. euroa liittyi tammikuussa ilmoitettuun tehostamisohjelmaan ja 5 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin.

Katsauskauden tammi-joulukuu 2014 liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 569 milj. euroa (557). Tämä vastaa 11,9% liikevaihdosta (12,1), mikä on 11,5-12,0%:n kannattavuusohjeistuksen ylärajoilla. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 522 milj. euroa (537) eli 10,9% liikevaihdosta (11,7). Kertaluonteiset erät olivat 47 milj. euroa (20), josta 42 milj. euroa liittyi tehostamisohjelmaan ja 5 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 26 milj. euroa (32) katsauskauden aikana.

Rahoituserät olivat -28 milj. euroa (-19). Euron heikentyminen johti realisoitumattomiin valuuttakurssitappioihin. Nettokorot olivat -9 milj. euroa (-14). Tulos ennen veroja oli 494 milj. euroa (544). Vuoden 2013 tulos ennen veroja sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin. Katsauskauden verot olivat 106 milj. euroa (119), joka vastaa 21%:n efektiivistä verokantaa. Tilikauden tulos oli 351 milj. euroa (393), joka sisältää lopetettujen toimintojen 37 milj. euron (31) tappion. Tulos/osake oli 1,76 euroa (1,98) ja oma pääoma/osake oli 9,94 euroa (9,35). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,7% (21,2). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 18,0% (21,4). Jatkuvien toimintojen ROI ja ROE olivat 20,3% (22,6) ja 20,0% (23,1).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?