Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Liikevaihto

Wärtsilän neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1.549 milj. euroa (1.403). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 433 milj. euroa (468), laskua oli 8%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 552 milj. euroa (425), joka oli 30% korkeampi kuin vastaavalla neljänneksellä viime vuonna. Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, ja se kasvoi 11% yhteensä 564 milj. euroon (507).

Tammi-joulukuun 2014 liikevaihto kasvoi 4% yhteensä 4.779 milj. euroon (4.607), mikä on linjassa 5% kasvuohjeistuksen kanssa. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto laski 22% ja oli yhteensä 1.138 milj. euroa (1.459). Lasku johtui vuoden ensimmäisen puoliskon hitaasta tilauskertymästä. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 30% ja oli yhteensä 1.702 milj. euroa (1.309). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 1.939 milj. euroa (1.842), kasvua oli 5%. Varaosien ja projektien osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta kasvoivat. Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 24%, Ship Power -liiketoiminnan 36% ja Services-liiketoiminnan 41%.

Wärtsilän tammi-joulukuun 2014 liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä, 19% Yhdysvaltain dollareissa ja loppu jakautui usean valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain
MEUR 10-12/2014 Oikaistu
10-12/2013
Muutos 1-12/2014 Oikaistu
1-12/2013
Muutos
Power Plants 433 468 -8% 1 138 1 459 -22%
Ship Power1 552 425 30% 1 702 1 309 30%
Services 564 507 11% 1 939 1 842 5%
Muu2 4 -2
Liikevaihto yhteensä 1 549 1 403 10% 4 779 4 607 4%
Lopetetut toiminnot 13 8 72% 60 48 27%
1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.
2 Muu liikevaihto koostuu liiketoiminnoille kohdistamattomista suojauksista.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?