Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 212 milj. euroa (317). Tammi-joulukuussa 2014 liiketoiminnan rahavirta oli 452 milj. euroa (578). Nettokäyttöpääoma oli 251 milj. euroa (313) katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääoma kehittyi hyvin, vaihto-omaisuuden lasku tasoitti alhaisempaa saatujen ennakoiden määrää. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 673 milj. euroa (913). Rahavarat kauden lopussa olivat 571 milj. euroa (388), ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat yhteensä 629 milj. euroa (599).

Wärtsilällä oli joulukuun 2014 lopussa korollisia lainoja yhteensä 666 milj. euroa (665). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat 129 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 537 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 94 milj. euroa (276) ja nettovelkaantumisaste oli 0,05 (0,15).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.12.2014 31.12.2013
Rahavarat 571 388
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 629 699
Maksuvalmius 1 200 1 087
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 25 23
Yritystodistukset - 14
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 1 200 1 073
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 25 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 31.12.2014 42 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 43 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?