Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Tilauskanta

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.530 milj. euroa (4.311), kasvua oli 5%. Power Plants -tilauskanta oli 1.475 milj. euroa (1.367), joka on 8% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Ship Powerin tilauskanta oli tasainen, yhteensä 2.213 milj. euroa (2.193). Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 842 milj. euroa (751), kasvua oli 12%.

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain
MEUR 31.12.2014 Oikaistu
31.12.2013
Muutos
Power Plants 1 475 1 367 8%
Ship Power1 2 213 2 193 1%
Services 842 751 12%
Tilauskanta yhteensä 4 530 4 311 5%
Lopetetut toiminnot 124 114 9%
1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?