Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Oikaistu
MEUR 2014 2013
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 235 1 259
Valuuttakurssimuutokset 22 -37
Lisäykset 36 53
Poistot ja arvonalentumiset -51 -56
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 17
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -61 -2
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 180 1 235
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 449 470
Valuuttakurssimuutokset 7 -12
Lisäykset 62 76
Poistot ja arvonalentumiset -63 -64
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -10 -20
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -8 -2
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 435 449
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?