Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Bruttoinvestoinnit
MEUR 2014 2013
Osakkeet ja yrityshankinnat 2 5
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 99 129
Yhteensä 101 134
Lopetettujen toimintojen osuus aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden bruttoinvestoinneista oli tilikaudella 6 milj. euroa (13).
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?