Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon tilikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 16 16
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 1 1
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 4 4
Johdannaiset (taso 2) 16 16
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 537 550
Johdannaiset (taso 2) 67 67
Rahoitusvaroissa ja -veloissa esitettyjen johdannaisten tase-erien kirjanpitoarvoihin ja käypiin arvoihin sisältyy 1 milj. euroa lopetetuista toiminnoista.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?