Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Henkilöstö
Oikaistu
2014 2013
Keskimäärin 18 042 18 339
Tilikauden lopussa 17 717 18 315
Lopetettujen toimintojen osuus henkilöstön määrästä tilikauden lopussa oli 325.
Tämän taulukon luvut sisältävät jatkuvat toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?