Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Johdannaisten nimellisarvo
MEUR Kokonaismäärä josta suljettu
Koronvaihtosopimukset 125
Inflaatiosuoja 3
Valuuttatermiinit 2 212 763
Valuuttaoptiot, ostetut 30
Yhteensä 2 370 763
Lopetettujen toimintojen osuus valuuttatermiinien kokonaismäärästä oli 35 milj. euroa.
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?