Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

       

Korolliset nettovelat
MEUR 2014 2013
Pitkäaikaiset velat 537 571
Lyhytaikaiset velat 129 94
Lainasaamiset -1 -1
Rahavarat -571 -388
Yhteensä 94 276
Tämän taulukon vertailukauden luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?