Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

         

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma
Oikaistu
MEUR 2014 2013
Eurooppa 1 402 1 328
Aasia 1 989 1 713
Amerikka 840 1 068
Muut 548 498
Yhteensä 4 779 4 607
Tämän taulukon luvut sisältävät jatkuvat toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?