Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

        

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 1 549 1 117 1 116 997 1 403 1 199
Liiketoiminnan muut tuotot 17 10 12 12 22 18
Kulut -1 375 -964 -983 -898 -1 204 -1 054
Poistot ja arvonalentumiset -30 -29 -27 -29 -28 -29
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 4 7 5 10 8 6
Liiketulos 166 141 123 92 202 140
Rahoitustuotot ja -kulut -9 -12 -4 -3 -11 -4
Tulos ennen veroja 157 129 119 89 191 136
Tuloverot -27 -31 -28 -20 -35 -33
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 129 98 91 70 156 103
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -9 -13 -8 -7 -9 -8
Tilikauden nettotulos 121 85 83 63 147 95
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 118 84 83 62 147 94
Määräysvallattomat omistajat 3 1 1 1
121 85 83 63 147 95
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,64 0,50 0,46 0,35 0,79 0,52
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa -0,04 -0,07 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
Tulos/osake, euroa 0,60 0,43 0,42 0,31 0,74 0,48

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?