Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Tunnuslukuja
Oikaistu
2014 2013
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,76 1,98
Oma pääoma/osake, euroa 9,94 9,35
Omavaraisuusaste, % 43,5 43,9
Nettovelkaantumisaste 0,05 0,15
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 18,7 21,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, % 20,3 22,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,0 21,4
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, % 20,0 23,1
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?