Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

       

Vastuusitoumukset
MEUR 2014 2013
Kiinteistökiinnitykset 10 26
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 26 25
Yhteensä 36 51
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 746 665
osakkuusyhtiöiden puolesta 7
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 25 27
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 66 78
maksetaan myöhemmin 23 26
Yhteensä 859 803
Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?