Sulje

Olet valinnut 0 artikkelia pdf-koosteesi. Ole hyvä, ja valitse allaolevasta listasta mikä tahansa toinen artikkeli jonka haluat lisätä tai poistaa. Lataa-painikkeen kautta aloitat pdf-koosteesi lataamisen.

 • Tämä on Wärtsilä AvaaSulje alasivut
  • Konsernijohtajan katsaus
  • Wärtsilä lyhyesti AvaaSulje alasivut
   • Konsernin strategia
   • Tavoitteemme AvaaSulje alasivut
    • Taloudelliset tavoitteet
    • Kestävän kehityksen tavoitteet
   • Kestävän innovoinnin arvo
   • Kestävän kehityksen kohokohtia
  • Energy Solutions AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Energy Solutions ja kestävä kehitys
   • Energy Solutions -liiketoiminnan kehitys 2015
  • Marine Solutions AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Marine Solutions ja kestävä kehitys
   • Marine Solutions -liiketoiminnan kehitys 2015
  • Services AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Services ja kestävä kehitys
   • Services-liiketoiminnan kehitys vuonna 2015
  • Tuotantokatsaus
  • Tutkimus ja kehitys
 • Kestävä kehitys AvaaSulje alasivut
  • Wärtsilä ja kestävä kehitys
  • Sidosryhmäsuhteet
  • Kestävän kehityksen johtaminen AvaaSulje alasivut
   • Ohjaavat periaatteet AvaaSulje alasivut
    • Toimintaperiaatteet
    • Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka
    • Henkilöstökäytännöt
   • Johtamistapa AvaaSulje alasivut
    • Henkilöstöjohtaminen
    • Ympäristöjohtaminen
    • Työterveys ja -turvallisuus
    • Vastuullinen liiketoiminta
    • Tuotesuunnittelun periaatteet
    • Toimitusketjun hallinta
  • Kestävän kehityksen lukuja AvaaSulje alasivut
   • Taloudellinen vastuu AvaaSulje alasivut
    • Taloudelliset tulokset
    • Markkina-asema
   • Ympäristö AvaaSulje alasivut
    • Materiaalit
    • Energia
    • Vesi
    • Päästöt
    • Jätevedet ja jätteet
    • Tuotteet ja palvelut
    • Kustannukset
   • Sosiaaliset tiedot AvaaSulje alasivut
    • Rakennemuutokset
    • Työllistäminen
    • Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
    • Työterveys ja -turvallisuus
    • Koulutus
    • Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
    • Tuote- ja palvelukohtaiset tiedot
   • Määräystenmukaisuus
  • Raportointiprofiili AvaaSulje alasivut
   • Olennaisuusarviointi
   • Raportointiperiaatteet
   • Riippumaton varmennusraportti
  • GRI- ja UNGC-indeksi
 • Hallinnointi AvaaSulje alasivut
  • Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä AvaaSulje alasivut
   • Varsinainen yhtiökokous
  • Hallitus AvaaSulje alasivut
   • Hallituksen toiminta
   • Hallituksen tehtävät
   • Hallituksen valiokunnat
  • Johtokunta AvaaSulje alasivut
   • Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
   • Johtokunnan toiminta
  • Muu johtajisto AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintojen johtoryhmät
   • Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat
  • Sisäinen valvonta AvaaSulje alasivut
   • Arvot ja valvontaympäristö
   • Liiketoimintaprosessit
   • Ohjeistus ja viestintä
   • Seuranta
  • Tarkastus
  • Lähipiiritapahtumat
  • Sisäpiirihallinto
  • Palkat ja palkitseminen 2015
  • Riskit ja riskien hallinta AvaaSulje alasivut
   • Strategiset riskit
   • Operatiiviset riskit
   • Vahinkoriskit
   • Rahoitusriskit
   • Riskiprofiilit ja vastuut
 • Sijoittajat AvaaSulje alasivut
  • Osakkeet ja osakkeenomistajat AvaaSulje alasivut
   • Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä
   • Osakkeenomistajat
  • Wärtsilä pääomamarkkinoilla
  • Analyytikot
  • Tietoa osakkeenomistajille AvaaSulje alasivut
   • Talousinformaatio 2016
  • Pörssitiedotteiden vuosikooste
 • Hallituksen toimintakertomus AvaaSulje alasivut
  • Keskeistä tilikaudelta 2015
  • Strategia
  • Vuosi 2015 AvaaSulje alasivut
   • Markkinakehitys
   • Tilauskertymä ja tilauskanta
   • Liikevaihto ja kannattavuus
   • Tase, rahoitus ja rahavirta
   • Investoinnit
   • Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen
   • T&K, tuotelanseeraukset
   • Henkilöstö
   • Uudelleenjärjestelyohjelmat
   • Muutokset ylimmässä johdossa
   • Kestävä kehitys
   • Osakkeet ja osakkeenomistajat
   • Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
   • Riskit ja epävarmuustekijät
  • Markkinanäkymät
  • Wärtsilän näkymät vuodelle 2016
  • Hallituksen voitonjakoehdotus
 • Tilinpäätös AvaaSulje alasivut
  • Viisivuotiskatsaus
  • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Konsernitilinpäätös AvaaSulje alasivut
   • Konsernin tuloslaskelma
   • Laaja tuloslaskelma
   • Konsernin tase
   • Konsernin rahavirtalaskelma
   • Laskelma oman pääoman muutoksista
   • Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
    • 1. Segmentti-informaatio
    • 2. Yrityshankinnat
    • 3. Yritysmyynnit
    • 4. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
    • 5. Liiketoiminnan muut tuotot
    • 6. Materiaalit ja palvelut
    • 7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
    • 8. Poistot ja arvonalentumiset
    • 9. Tuloksen määreet ja kertaluonteiset erät
    • 10. Rahoitustuotot ja -kulut
    • 11. Tuloverot
    • 12. Osakekohtainen tulos
    • 13. Aineettomat hyödykkeet
    • 14. Aineelliset hyödykkeet
    • 15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
    • 16. Myytävissä olevat rahoitusvarat
    • 17. Vaihto-omaisuus
    • 18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
    • 19. Muut saamiset
    • 20. Rahavarat
    • 21. Laskennalliset verot
    • 22. Eläkevelvoitteet
    • 23. Oma pääoma
    • 24. Varaukset
    • 25. Rahoitusvelat
    • 26. Muut velat
    • 27. Johdannaisinstrumentit
    • 28. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
    • 29. Lähipiiritapahtumat
    • 30. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut
    • 31. Tilinpäätöskursseja
    • 32. Tytäryhtiöt
    • 33. Rahoitusriskit
  • Emoyhtiön tilinpäätös AvaaSulje alasivut
   • Emoyhtiön tuloslaskelma
   • Emoyhtiön tase
   • Emoyhtiön rahavirtalaskelma
   • Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
    • 1. Liiketoiminnan muut tuotot
    • 2. Henkilöstökulut
    • 3. Poistot ja arvonalentumiset
    • 4. Rahoitustuotot ja -kulut
    • 5. Satunnaiset tuotot ja -kulut
    • 6. Verot
    • 7. Pysyvät vastaavat
    • 8. Pitkäaikaiset saamiset
    • 9. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
    • 10. Siirtosaamiset
    • 11. Oma pääoma
    • 12. Vieras pääoma
    • 13. Siirtovelat
    • 14. Velat konsernin yrityksille
    • 15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
    • 16. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
    • 17. Tilintarkastajien palkkiot
  • Hallituksen ehdotus
  • Tilintarkastuskertomus
  • Kvartaalilukuja 2014-2015
 • Tasekirja AvaaSulje alasivut
  • Hallituksen toimintakertomus AvaaSulje alasivut
   • Keskeistä tilikaudelta 2015
   • Strategia
   • Vuosi 2015 AvaaSulje alasivut
    • Markkinakehitys
    • Tilauskertymä ja tilauskanta
    • Liikevaihto ja kannattavuus
    • Tase, rahoitus ja rahavirta
    • Investoinnit
    • Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen
    • T&K, tuotelanseeraukset
    • Henkilöstö
    • Uudelleenjärjestelyohjelmat
    • Muutokset ylimmässä johdossa
    • Kestävä kehitys
    • Osakkeet ja osakkeenomistajat
    • Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
    • Riskit ja epävarmuustekijät
   • Markkinanäkymät
   • Wärtsilän näkymät vuodelle 2016
   • Hallituksen voitonjakoehdotus
  • Viisivuotiskatsaus
  • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Konsernin tuloslaskelma
  • Konsernin tase
  • Konsernin rahavirtalaskelma
  • Laskelma oman pääoman muutoksista
  • Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
   • 1. Segmentti-informaatio
   • 2. Yrityshankinnat
   • 3. Yritysmyynnit
   • 4. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
   • 5. Liiketoiminnan muut tuotot
   • 6. Materiaalit ja palvelut
   • 7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
   • 8. Poistot ja arvonalentumiset
   • 9. Tuloksen määreet ja kertaluonteiset erät
   • 10. Rahoitustuotot ja -kulut
   • 11. Tuloverot
   • 12. Osakekohtainen tulos
   • 13. Aineettomat hyödykkeet
   • 14. Aineelliset hyödykkeet
   • 15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
   • 16. Myytävissä olevat rahoitusvarat
   • 17. Vaihto-omaisuus
   • 18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
   • 19. Muut saamiset
   • 20. Rahavarat
   • 21. Laskennalliset verot
   • 22. Eläkevelvoitteet
   • 23. Oma pääoma
   • 24. Varaukset
   • 25. Rahoitusvelat
   • 26. Muut velat
   • 27. Johdannaisinstrumentit
   • 28. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
   • 29. Lähipiiritapahtumat
   • 30. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut
   • 31. Tilinpäätöskursseja
   • 32. Tytäryhtiöt
   • 33. Rahoitusriskit
  • Emoyhtiön rahavirtalaskelma
  • Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
   • 1. Liiketoiminnan muut tuotot
   • 2. Henkilöstökulut
   • 3. Poistot ja arvonalentumiset
   • 4. Rahoitustuotot ja -kulut
   • 5. Satunnaiset tuotot ja -kulut
   • 6. Verot
   • 7. Pysyvät vastaavat
   • 8. Pitkäaikaiset saamiset
   • 9. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
   • 10. Siirtosaamiset
   • 11. Oma pääoma
   • 12. Vieras pääoma
   • 13. Siirtovelat
   • 14. Velat konsernin yrityksille
   • 15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
   • 16. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
   • 17. Tilintarkastajien palkkiot
  • Osakkeet ja osakkeenomistajat AvaaSulje alasivut
   • Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä
   • Osakkeenomistajat

PDF-tiedostoa luodaan... 0%

Kokoamaasi ladattavaa PDF-raporttia luodaan. Riippuen valituista sisällöistä tiedoston käsittelyssä ja luonnissa voi kestää hetki.

Keskeytä

Valmis

PDF on valmis

Virhe

PDF-generointi epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.

Sulje

Sähköpostitse jaettava raportti sisältää valitut sisällöt sekä tekemäsi muistiinpanot ja merkinnät. Sekä lähettäjän että vastaanottajan muutokset raportin sisältöön ja merkintöihin jatkossa ovat myös aina heti näkyvissä, kun raporttiin saavutaan lähetettävän linkin kautta.

Peruuta

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Electrical & Automation lyhyesti

Wärtsilä osti L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) vuonna 2015, joten pyysimme Marine Solutionsin Electrical & Automation -liiketoimintalinjan johtajaa Stephan Kuhnia vastaamaan kolmeen peruskysymykseen, jotka auttavat sidosryhmiämme ymmärtämään Wärtsilän laajentuneeseen merenkulkualan tarjontaan liittyvän potentiaalin.

1.

Mikä se on?

Uusi Electrical & Automation -liiketoimintalinja on ikään kuin Wärtsilä Marine Solutionsin digitaalinen sydän. Olen viimeisen vuoden aikana aiemminkin käyttänyt vastaavaa rinnastusta liiketoimintamme kuvaamiseen: jotkut sidosryhmien edustajat saattavat muistaa, kuinka viittasin aluksen sähköverkkoon verisuonistona ja automaatioteknologiaan aivoina.

Se on käytännöllinen lähestymistapa. Mutta tarkastellaan hieman laajemmasta näkökulmasta, miten uudet lisäykset Wärtsilän merenkulkualan tarjontaan toimivat käytännössä.

Perinteisesti olemme keskittyneet moottoreihin eli laitteisiin, jotka tuottavat polttoaineesta mekaanista energiaa ja joiden suorituskyvyn optimointi vaatii jonkinasteista digitaalista ohjausta. Ohjaus on keskeisessä asemassa myös automaatiossa, mutta mittakaava on suurempi.

Otetaanpa esimerkki. Jos haluaa nähdä tarjontaamme tositoimissa nykyaikaisessa risteilijäaluksessa, paras paikka on komentosilta. Siellä tietokoneisiin syötetään eri puolilla alusta sijaitsevilta antureilta tulevaa tietoa, esimerkiksi tutkan ja GPS:n tietoja, säätietoja ja liiketietoja. Kaikki tiedot käsitellään ja niiden vaikutus aluksen toimintaan lasketaan isoissa tietokonejärjestelmissä.

Käytössä on myös muita antureita, jotka tuottavat tietoa vaikkapa moottoreiden ja kompressorien kunnosta ja lastinkäsittelystä; kaikki tiedot syötetään keskusautomaatiojärjestelmään. Tämä on myös meidän aluettamme; itse asiassa Wärtsilä Nacos Platinum on ainoa aidosti integroitu navigointi- ja komentosiltajärjestelmä.

Risteilijäaluksen kapteeni pystyy siis tarkkailemaan komentosillalta kaikkia tarvittavia navigointitietoja sekä aluksen kriittisten osien kuntoa. Kaikkia kapteenin käytössä olevia automatisoituja prosesseja ohjaavat tietokoneet, joiden ohjelmistot ovat meidän kehittämiämme. Laitteiden suunnitteluun liittyvän osaamisen lisäksi tarjoamme siis myös ohjelmointiosaamista, jota tarvitaan esimerkiksi navigointiväylien määrittelyyn risteilijäaluksen järjestelmissä.

Tämä on tietenkin vain yksi esimerkki, mutta se kuvaa hyvin, millaista osaajaverkostoa merenkulkuasiakkaidemme digitalisointitarpeisiin vastaaminen vaatii Electrical & Automation -liiketoimintalinjalta. Teknologiamme auttavat vastaamaan paikallisiin haasteisiin, kuten liikennöintiin vilkkaassa Englannin kanaalissa, ja tarjoavat usein ratkaisuja, joita asiakkaat eivät ole pitäneet edes mahdollisina.

2.

Miten se istuu toimintaamme?

MSI:n oston myötä Wärtsilälle tuli 1.700 uutta työntekijää, ja voin vakuuttaa, että yleisesti ottaen he ovat tyytyväisiä kauppaan. Uskon, että se johtuu lähinnä Wärtsilän vahvoista perinteistä ja tulevaisuuden näkymistä merenkulkuteollisuudessa.

MSI oli aiemmin osa puolustusteollisuuteen keskittynyttä yritystä, mutta sillä on enemmän yhteistä Wärtsilän kanssa. Sillä on väliä, jos itse puhut automaatiosta ja työkaverit puhuvat moottoreista. Tarjoamme kokonaisuutena luonnollisemman kodin MSI:n osaamiselle.

Kaikesta huolimatta integrointi ei ole helppoa; asiat voivat yhä mennä pieleen, jos niitä ei hoideta kunnolla. Tärkeintä integroinnissa on estää organisaatioon liittyviä asioita vahingoittamasta ostetun yrityksen osaamista ja valmiuksia. Yritysoston syynä voi olla vain ostettavan yrityksen ainutlaatuiset ominaisuudet, eikä kukaan halua nähdä niiden vahingoittuvan tai heikentyvän prosessin aikana.

Oli kyse sitten SAP-järjestelmistä, henkilöstöhallinnosta, palkitsemisesta tai vaikkapa vain työntekijöiden titteleiden istuvuudesta uuteen organisaatioon, ne eivät liity millään tavalla asiakkaaseen. Ja lisäarvon tuottaminen asiakkaalle on se kaikista tärkein asia. Kaikki mikä varastaa huomion tästä tavoitteesta toimii meitä vastaan, joten meidän on oltava tarvittaessa hienotunteisia ja ohjattava ihmisiä tavalla, joka ei siirrä huomiota vääriin asioihin.

Miten näitä riskejä voi sitten torjua? Ensinnäkin tarvitaan selkeä näkemys siitä, mitä integraatiossa halutaan saavuttaa, ja sitten on viestittävä johdonmukaisesti tähän tähtäävistä toimenpiteistä. Yrityskaupoissa ei voi koskaan viestiä liikaa. Viesti on kerrottava 10 kertaa tai tarvittaessa vaikka 20 kertaa – mutta viesti ei saa muuttua. Vaikka viestiin kyllästyisi itsekin, sitä on kerrottava yhä uudelleen, jotta tieto siitä mitä tehdään ja miten tehdään, varmasti saavuttaa varsinaisen työn tekevät ihmiset.

Heti alusta on oltava valmiina tiimi, jonka jäsenillä on selvät roolit, etenkin ongelmien ratkaisun suhteen. Ja kun ongelmia nousee esiin, niihin on reagoitava nopeasti ja päättäväisesti.

Normaalisti – vaikkakaan yrityskaupoissa ei oikeastaan ole ”normaalia” – kaikki sujuu kohtalaisen hyvin, jos nämä edellytykset täyttyvät. Voin ilokseni todeta, että Wärtsilän Electrical & Automation -liiketoimintalinjaa perustettaessa näin on ollutkin.

3.

Mitä tämä tarkoittaa Wärtsilälle?

Olemme hoitaneet yrityskaupan niin sanotun inhimillisen puolen, mutta liiketoiminnassa on nähtävissä asiakaskuntaan ja potentiaalisiin asiakkaisiin liittyviä synergioita, joita kummankaan osapuolen asiantuntijat eivät osanneet ennakoida.

Liiketoiminnan logiikka on hyvin suoraviivainen. Wärtsilä Marine Solutionsin kasvustrategia on nousta innovatiivisten tuotteiden ja integroitujen ratkaisujen johtavaksi toimittajaksi meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle. Alan johtavan tarjonnan on oltava kattava, ja merkittävän osan Marine Solutionsin liiketoiminnasta muodostava sähkö- ja automaatiokapasiteetti on voimakkaasti mukana yhdestä hyvästä syystä: se auttaa tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin. Haluamme olla kokonaisratkaisujen toimittaja asiakkaillemme.

Asiakkaiden suunnalta onkin nähtävissä myönteisiä merkkejä. Kuulin hiljan eräältä yritysjohdon edustajalta, että he nimenomaan haluavat ostaa kaiken niin pitkälle kuin mahdollista yhdeltä moniosaajalta, kuten Wärtsilältä, yhdestä yksinkertaisesta syystä: vastuusta. Projektin pääkumppanina otamme täyden vastuun siitä, että projekti hoidetaan oikein, hyvin ja sovitussa aikataulussa. Se on houkutteleva vaihtoehto asiakkaille.

Kuten aiemmin mainitsin, Wärtsilä pystyy nyt tarjoamaan täysin integroidun merenkulkupaketin, mukaan lukien navigaatio ja automaatio. Meillä ei ole tarvetta purkaa referenssiratkaisujamme osiin ja kertoa mistä mikäkin tutka, viestintäjärjestelmä tai muu osa on hankittu. Me hoidamme nyt kaiken ja otamme vastuun kokonaisratkaisusta. Se on kokonaisvaltaisen tarjonnan etu, ja siksi tämä yritysosto on strategisesti vankalla pohjalla ja myös asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien edun mukaista.

Kattava valikoima tuotteita ja ratkaisuja

 • kompressorit
 • kaasuratkaisut
 • pakokaasujen puhdistus­järjestelmät
 • merenkulun energiaratkaisut
 • integroidut ratkaisut
 • laivasuunnittelu
 • automaatio
 • viihdejärjestelmät
 • navigaatio
 • turvallisuus
 • dynaaminen positiointi
 • kaikuluotaimet ja sensorit
 • painolastiveden käsittely­järjestelmät
 • projektinhallinta
 • moottorit & aggregaatit
 • palvelut
 • vaihteistot
 • jalokaasu­järjestelmät
 • öljynerotus­järjestelmät
 • sähkövoima­järjestelmät
 • propulsio
 • pumput & venttiilit
 • tiivisteet, laakerit & potkuriakselit
 • jäteveden & makean veden käsittely­järjestelmät
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International

Hamworthyn ostosta menestys

Wärtsilän edellinen merkittävä yrityskauppa oli Hamworthyn osto tammikuussa 2012. Ne Wärtsilän liiketoimintahaarat, joita Hamworthyn myötä saatu osaaminen on tukenut, ovat menestyneet erinomaisesti.

Kaasun arvoketjuun liittyvät teknologiat ovat olleet avainasemassa. Uuden osaamisen ansiosta Wärtsilä on menestynyt uudelleenkaasutuslaitoksissa, vastaanottoterminaaleissa ja biokaasun nesteytyslaitoksissa. Olemme myös toimittaneet useita kaasulastin käsittelyratkaisuja erikokoisiin ja -tyyppisiin aluksiin. Hiljattain saimme tilauksen 11 järjestelmästä, mikä on historiamme suurimpia kyseisiä ratkaisuja koskevia kauppoja.

Yhdistelmä uutta ja olemassa olevaa osaamista on tasoittanut tietä menestyksekkäille konsepteille. Niistä esimerkkinä on Wärtsilä Mobile LNG, joka mahdollistaa LNG:n käytön voimantuotantoon pienessä ja keskisuuressa mittakaavassa.

Ympäristöratkaisut ovat olleet toinen menestystarina. Näitä ovat esimerkiksi pakokaasujen puhdistusjärjestelmät ja painolastiveden käsittelyjärjestelmät, jotka puhututtavat asiakkaita tulevien sääntelyyn liittyvien päätösten vuoksi.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.