Sulje

Olet valinnut 0 artikkelia pdf-koosteesi. Ole hyvä, ja valitse allaolevasta listasta mikä tahansa toinen artikkeli jonka haluat lisätä tai poistaa. Lataa-painikkeen kautta aloitat pdf-koosteesi lataamisen.

 • Tämä on Wärtsilä AvaaSulje alasivut
  • Konsernijohtajan katsaus
  • Wärtsilä lyhyesti AvaaSulje alasivut
   • Konsernin strategia
   • Tavoitteemme AvaaSulje alasivut
    • Taloudelliset tavoitteet
    • Kestävän kehityksen tavoitteet
   • Kestävän innovoinnin arvo
   • Kestävän kehityksen kohokohtia
  • Energy Solutions AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Energy Solutions ja kestävä kehitys
   • Energy Solutions -liiketoiminnan kehitys 2015
  • Marine Solutions AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Marine Solutions ja kestävä kehitys
   • Marine Solutions -liiketoiminnan kehitys 2015
  • Services AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Services ja kestävä kehitys
   • Services-liiketoiminnan kehitys vuonna 2015
  • Tuotantokatsaus
  • Tutkimus ja kehitys
 • Kestävä kehitys AvaaSulje alasivut
  • Wärtsilä ja kestävä kehitys
  • Sidosryhmäsuhteet
  • Kestävän kehityksen johtaminen AvaaSulje alasivut
   • Ohjaavat periaatteet AvaaSulje alasivut
    • Toimintaperiaatteet
    • Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka
    • Henkilöstökäytännöt
   • Johtamistapa AvaaSulje alasivut
    • Henkilöstöjohtaminen
    • Ympäristöjohtaminen
    • Työterveys ja -turvallisuus
    • Vastuullinen liiketoiminta
    • Tuotesuunnittelun periaatteet
    • Toimitusketjun hallinta
  • Kestävän kehityksen lukuja AvaaSulje alasivut
   • Taloudellinen vastuu AvaaSulje alasivut
    • Taloudelliset tulokset
    • Markkina-asema
   • Ympäristö AvaaSulje alasivut
    • Materiaalit
    • Energia
    • Vesi
    • Päästöt
    • Jätevedet ja jätteet
    • Tuotteet ja palvelut
    • Kustannukset
   • Sosiaaliset tiedot AvaaSulje alasivut
    • Rakennemuutokset
    • Työllistäminen
    • Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
    • Työterveys ja -turvallisuus
    • Koulutus
    • Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
    • Tuote- ja palvelukohtaiset tiedot
   • Määräystenmukaisuus
  • Raportointiprofiili AvaaSulje alasivut
   • Olennaisuusarviointi
   • Raportointiperiaatteet
   • Riippumaton varmennusraportti
  • GRI- ja UNGC-indeksi
 • Hallinnointi AvaaSulje alasivut
  • Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä AvaaSulje alasivut
   • Varsinainen yhtiökokous
  • Hallitus AvaaSulje alasivut
   • Hallituksen toiminta
   • Hallituksen tehtävät
   • Hallituksen valiokunnat
  • Johtokunta AvaaSulje alasivut
   • Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
   • Johtokunnan toiminta
  • Muu johtajisto AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintojen johtoryhmät
   • Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat
  • Sisäinen valvonta AvaaSulje alasivut
   • Arvot ja valvontaympäristö
   • Liiketoimintaprosessit
   • Ohjeistus ja viestintä
   • Seuranta
  • Tarkastus
  • Lähipiiritapahtumat
  • Sisäpiirihallinto
  • Palkat ja palkitseminen 2015
  • Riskit ja riskien hallinta AvaaSulje alasivut
   • Strategiset riskit
   • Operatiiviset riskit
   • Vahinkoriskit
   • Rahoitusriskit
   • Riskiprofiilit ja vastuut
 • Sijoittajat AvaaSulje alasivut
  • Osakkeet ja osakkeenomistajat AvaaSulje alasivut
   • Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä
   • Osakkeenomistajat
  • Wärtsilä pääomamarkkinoilla
  • Analyytikot
  • Tietoa osakkeenomistajille AvaaSulje alasivut
   • Talousinformaatio 2016
  • Pörssitiedotteiden vuosikooste
 • Hallituksen toimintakertomus AvaaSulje alasivut
  • Keskeistä tilikaudelta 2015
  • Strategia
  • Vuosi 2015 AvaaSulje alasivut
   • Markkinakehitys
   • Tilauskertymä ja tilauskanta
   • Liikevaihto ja kannattavuus
   • Tase, rahoitus ja rahavirta
   • Investoinnit
   • Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen
   • T&K, tuotelanseeraukset
   • Henkilöstö
   • Uudelleenjärjestelyohjelmat
   • Muutokset ylimmässä johdossa
   • Kestävä kehitys
   • Osakkeet ja osakkeenomistajat
   • Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
   • Riskit ja epävarmuustekijät
  • Markkinanäkymät
  • Wärtsilän näkymät vuodelle 2016
  • Hallituksen voitonjakoehdotus
 • Tilinpäätös AvaaSulje alasivut
  • Viisivuotiskatsaus
  • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Konsernitilinpäätös AvaaSulje alasivut
   • Konsernin tuloslaskelma
   • Laaja tuloslaskelma
   • Konsernin tase
   • Konsernin rahavirtalaskelma
   • Laskelma oman pääoman muutoksista
   • Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
    • 1. Segmentti-informaatio
    • 2. Yrityshankinnat
    • 3. Yritysmyynnit
    • 4. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
    • 5. Liiketoiminnan muut tuotot
    • 6. Materiaalit ja palvelut
    • 7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
    • 8. Poistot ja arvonalentumiset
    • 9. Tuloksen määreet ja kertaluonteiset erät
    • 10. Rahoitustuotot ja -kulut
    • 11. Tuloverot
    • 12. Osakekohtainen tulos
    • 13. Aineettomat hyödykkeet
    • 14. Aineelliset hyödykkeet
    • 15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
    • 16. Myytävissä olevat rahoitusvarat
    • 17. Vaihto-omaisuus
    • 18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
    • 19. Muut saamiset
    • 20. Rahavarat
    • 21. Laskennalliset verot
    • 22. Eläkevelvoitteet
    • 23. Oma pääoma
    • 24. Varaukset
    • 25. Rahoitusvelat
    • 26. Muut velat
    • 27. Johdannaisinstrumentit
    • 28. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
    • 29. Lähipiiritapahtumat
    • 30. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut
    • 31. Tilinpäätöskursseja
    • 32. Tytäryhtiöt
    • 33. Rahoitusriskit
  • Emoyhtiön tilinpäätös AvaaSulje alasivut
   • Emoyhtiön tuloslaskelma
   • Emoyhtiön tase
   • Emoyhtiön rahavirtalaskelma
   • Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
    • 1. Liiketoiminnan muut tuotot
    • 2. Henkilöstökulut
    • 3. Poistot ja arvonalentumiset
    • 4. Rahoitustuotot ja -kulut
    • 5. Satunnaiset tuotot ja -kulut
    • 6. Verot
    • 7. Pysyvät vastaavat
    • 8. Pitkäaikaiset saamiset
    • 9. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
    • 10. Siirtosaamiset
    • 11. Oma pääoma
    • 12. Vieras pääoma
    • 13. Siirtovelat
    • 14. Velat konsernin yrityksille
    • 15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
    • 16. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
    • 17. Tilintarkastajien palkkiot
  • Hallituksen ehdotus
  • Tilintarkastuskertomus
  • Kvartaalilukuja 2014-2015
 • Tasekirja AvaaSulje alasivut
  • Hallituksen toimintakertomus AvaaSulje alasivut
   • Keskeistä tilikaudelta 2015
   • Strategia
   • Vuosi 2015 AvaaSulje alasivut
    • Markkinakehitys
    • Tilauskertymä ja tilauskanta
    • Liikevaihto ja kannattavuus
    • Tase, rahoitus ja rahavirta
    • Investoinnit
    • Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen
    • T&K, tuotelanseeraukset
    • Henkilöstö
    • Uudelleenjärjestelyohjelmat
    • Muutokset ylimmässä johdossa
    • Kestävä kehitys
    • Osakkeet ja osakkeenomistajat
    • Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
    • Riskit ja epävarmuustekijät
   • Markkinanäkymät
   • Wärtsilän näkymät vuodelle 2016
   • Hallituksen voitonjakoehdotus
  • Viisivuotiskatsaus
  • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Konsernin tuloslaskelma
  • Konsernin tase
  • Konsernin rahavirtalaskelma
  • Laskelma oman pääoman muutoksista
  • Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
   • 1. Segmentti-informaatio
   • 2. Yrityshankinnat
   • 3. Yritysmyynnit
   • 4. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
   • 5. Liiketoiminnan muut tuotot
   • 6. Materiaalit ja palvelut
   • 7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
   • 8. Poistot ja arvonalentumiset
   • 9. Tuloksen määreet ja kertaluonteiset erät
   • 10. Rahoitustuotot ja -kulut
   • 11. Tuloverot
   • 12. Osakekohtainen tulos
   • 13. Aineettomat hyödykkeet
   • 14. Aineelliset hyödykkeet
   • 15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
   • 16. Myytävissä olevat rahoitusvarat
   • 17. Vaihto-omaisuus
   • 18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
   • 19. Muut saamiset
   • 20. Rahavarat
   • 21. Laskennalliset verot
   • 22. Eläkevelvoitteet
   • 23. Oma pääoma
   • 24. Varaukset
   • 25. Rahoitusvelat
   • 26. Muut velat
   • 27. Johdannaisinstrumentit
   • 28. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
   • 29. Lähipiiritapahtumat
   • 30. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut
   • 31. Tilinpäätöskursseja
   • 32. Tytäryhtiöt
   • 33. Rahoitusriskit
  • Emoyhtiön rahavirtalaskelma
  • Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
   • 1. Liiketoiminnan muut tuotot
   • 2. Henkilöstökulut
   • 3. Poistot ja arvonalentumiset
   • 4. Rahoitustuotot ja -kulut
   • 5. Satunnaiset tuotot ja -kulut
   • 6. Verot
   • 7. Pysyvät vastaavat
   • 8. Pitkäaikaiset saamiset
   • 9. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
   • 10. Siirtosaamiset
   • 11. Oma pääoma
   • 12. Vieras pääoma
   • 13. Siirtovelat
   • 14. Velat konsernin yrityksille
   • 15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
   • 16. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
   • 17. Tilintarkastajien palkkiot
  • Osakkeet ja osakkeenomistajat AvaaSulje alasivut
   • Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä
   • Osakkeenomistajat

PDF-tiedostoa luodaan... 0%

Kokoamaasi ladattavaa PDF-raporttia luodaan. Riippuen valituista sisällöistä tiedoston käsittelyssä ja luonnissa voi kestää hetki.

Keskeytä

Valmis

PDF on valmis

Virhe

PDF-generointi epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.

Sulje

Sähköpostitse jaettava raportti sisältää valitut sisällöt sekä tekemäsi muistiinpanot ja merkinnät. Sekä lähettäjän että vastaanottajan muutokset raportin sisältöön ja merkintöihin jatkossa ovat myös aina heti näkyvissä, kun raporttiin saavutaan lähetettävän linkin kautta.

Peruuta

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Pysyvää on vain muutos

Digitalisaatio ja teollinen internet ovat tällä hetkellä maailman puhutuimpia ilmiöitä. Yhden sukupolven aikana tapahtuneelle viestinnän vallankumoukselle sekä toimialan toisensa jälkeen mullistaville disruptioille on yhteistä alituinen muutos. Ainoa pysyvä totuus lieneekin se, että mikään ei pysy samana kovin pitkään.

Suorituskyvyn optimoinnista vastaava johtaja Ari-Pekka Saarikangas on hyvin tietoinen siitä, että digitalisaatiotrendit vaikuttavat myös Wärtsilän toimintatapaan. ”Maailma on muuttunut, katsoopa minne tahansa, ja muutostahti on erittäin nopea”, hän toteaa. ”Meillä on käytettävissä jatkuvasti yhä enemmän dataa asiakkaiden toiminnasta ja laitteista sekä myös omista sisäisistä prosesseista ja suorituskyvystä. Tarjolla on selkeitä mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa ja ruokkia sen kasvua.”

Wärtsilän asiakkailla on lähitulevaisuudessa mahdollisuus hyödyntää näitä valtavia tietomääriä entistä kokonaisvaltaisemmin. Tilaisuus ei ole tullut hetkeäkään liian aikaisin. Kuten Saarikangas huomauttaa, ”moni toimiala on juuri nyt disruptiivisessa murroksessa. Emme voi odottaa. Asia on otettava vakavasti ja muutokseen on heittäydyttävä täysillä nyt heti.”

Ilmiöön liittyy myös toinen trendi, huomauttaa Wärtsilän innovaatiojohtaja Tero Hottinen: tarve parantaa käytettävyyttä. ”Ennen olimme huipputeknologian asiantuntijoita, jotka valmistivat tuotteita toisille teknisille asiantuntijoille, mutta nyt ihmisten osaaminen on paljon laajempaa. Tietämystä on ehkä aiempaa useammalta alalta, kun taas hyvin kapea ja syvä asiantuntemus on nykyään harvinaista. Tämä vaatii kaikilta tuotteilta hyvää käytettävyyttä. Siinä digitalisaatio voi olla suureksi avuksi.”

data-placeholder.jpg
ship-placeholder.jpg

Digiperintö

Wärtsilältä ei tietenkään ole jäänyt huomaamatta, että digitalisaatiokehitys voi luoda asiakkaille liiketoimintaetuja. Vain yhtenä esimerkkinä voi mainita jo niinkin varhain kuin vuonna 2002 kehitetyn verkkopohjaisen sovelluksen varaosatilauksia varten.

”Mielestäni olemme olleet varhain liikkeellä”, Saarikangas myöntää, ”mutta nyt asiat voidaan tehdä asiakkaille vieläkin helpommiksi. Tänä päivänä tarjolla olevan teknologian ja tietämyksen avulla pystymme esimerkiksi integroimaan varaosatoimituksemme suoraan asiakkaan ERP-järjestelmään.”

Tämä digitalisaation toinen aalto on hänen mukaansa lisännyt valtavasti mahdollisuuksia helpottaa asioita käyttäjän näkökulmasta. Käyttäjäkokemuksesta onkin tullut keskeinen kriteeri tuotekehitykselle. Todella käyttäjäystävällinen ratkaisu luo merkittävää lisäarvoa asiakkaalle. Esimerkkitapauksessa käyttäjäkokemus ulottuu paljon tavallista varaosatilausta pidemmälle, toimitusten seurantaan ja muihin verkkopalveluihin, jotka ovat kaikki käytettävissä vain muutaman klikkauksen päässä. Wärtsilän asiakkaat ovat olleet innostuneita mahdollisuudesta saada käyttöönsä ajasta ja paikasta riippumaton tietokanta.

” On vähitellen tultu siihen, että odotamme digitaalisia palveluja enemmän tai vähemmän automaattisesti. ” - Ari-Pekka Saarikangas

”Mielestäni olemme muuttuneet myös ihmisinä”, Saarikangas arvelee. ”On vähitellen tultu siihen, että odotamme digitaalisia palveluja enemmän tai vähemmän automaattisesti. Jos kuluttaja ei saa pääsyä verkkopankkiin, pankki saattaa hyvinkin mennä vaihtoon. Kun Wärtsilä aikanaan ryhtyi kehittämään digityökaluja, näin ei todellakaan ollut.”

Hottinen tarttuu aiheeseen: ”Tämän päivän nuoret melkein syntyvät tabletti kädessä ja älykello ranteessa. Aletaan olla siinä vaiheessa, että digitalisaatio kaikkine mahdollisuuksineen on automaattinen odotusarvo. Kysymys ei kuitenkaan ole vain kehityksen mukana roikkumisesta: saamme mahdollisuuksia tehdä asioita tehokkaammin, olipa kysymys sitten tiedon läpinäkyvyydestä tai suorituskyvyn optimoinnista. Asioiden tekeminen uudella tavalla, ja vieläpä aivan ennen näkemättömien asioiden, tulee olemaan osa yritysten tavanomaista tarjoomaa.”

Kohti uutta

Yksi kehitysalue, jota kumpikin digiasiantuntija korostaa, on älykäs analyyttinen mittaustieto, jota saadaan nostamalla lukujen murskauksen läpäisy ja kompleksisuus uudelle tasolle.

”Viime aikoina tietojen käsittelyyn on alettu kehitellä itseoppivia algoritmeja”, Saarikangas selittää. ”Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että datan manuaalisen käsittelyn sijasta iso osa tarkasteluista automatisoidaan. Lähtökohtana ovat datan nykyiset käsittelytavat, ja niihin lisätään älykkäitä elementtejä. Kyse on perustavanlaatuisesta muutoksesta, joka on ollut meneillään jo pari–kolme vuotta.”

Mutta miten tämä auttaa Wärtsilän asiakkaita? Saarikangas summaa yhtiön tähänastiset kyvyt datan hyödyntämisessä – ne liittyvät etupäässä keskeisen datan seurantaan, keräämiseen ja visualisointiin tiettyjä tarkoituksia varten – ja toteaa, että pian sovellusten kirjo laajenee merkittävästi.

”Seuraava askel on tarjota asiakkaalle kerätyn datan perusteella yksityiskohtaisia suosituksia, joiden avulla aluksen tai voimalaitoksen toiminta voidaan optimoida. Asemamme takia meillä on mahdollisuus tarkastella laitoksia ja aluksia kokonaisvaltaisesti, ei pelkästään yksittäisen moottorin tai propulsiolaitteen tasolla.”

Saarikangas esittää skenaarion, jossa Wärtsilä tarjoaa – turvallisuus-, luotettavuus- tai hyötysuhdedatan ohella – liiketoiminnalle olennaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla on suora vaikutus asiakkaan kannattavuuteen.

”Voisimme esimerkiksi auttaa kasvattamaan konttialuksen kapasiteettia osoittamalla optimaalisen konttien lastausjärjestyksen, jolla satamassaoloaikaa voidaan lyhentää. Merimatkan optimoinnista voitaisiin edetä koko arvoketjun tehostamiseen satamasta satamaan.”

Esimerkki tästä uudesta lähestymistavasta ovat Wärtsilän hiljattain esittelemät Genius-palvelut. Niiden painopiste on kunnossapidon ja huollon sijasta kokonaisvaltaisempi asiakkaan liiketoiminnan optimointi. Perusteena on koko laitoksen yhtenäinen tarkastelu tosiaikaisen mittausdatan ja analytiikan avulla.

Palvelut jakautuvat kolmeen ryhmään: Optimointipalveluissa (Optimise) asiakkaille suositellaan erilaisia tapoja parantaa toimintaansa. Ennakoivissa palveluissa (Predict) painopisteenä on yllättävien tapahtumien estäminen, kunnossapitotarpeiden ennakointi sekä suorituskyvyn optimointi. Ratkaisupalveluissa (Solve) korostuvat käytön ja kunnossapidon etätuki ja etädiagnostiikka.

Saarikankaan mukaan palvelut sisältävät tulevaisuudessa yhdeksi kokonaisratkaisuksi sidottuna myös matkojen suunnittelun, laivan hyötysuhteen tehostamispalvelut ja energia-analyysit sekä laajamittaisen pääkoneiden kunnonvalvonnan.

Huomisen Wärtsilä

Teknologisen kehityksen huima nopeus houkuttaa spekuloimaan, miten se mahtaa muuttaa merenkulku- ja energiamarkkinoiden liiketoiminnan luonnetta. Myös digitalisaation asiantuntijoiden kyky ennustaa tulevaisuutta on rajallinen, mutta sekä Saarikankaalla että Hottisella on näkemys edessä mahdollisesti olevista muutoksista.

Saarikankaan mukaan yksi mahdollinen tulevaisuuden teema on uusien ansaintamallien kehittyminen. ”Varaosien sijasta myymmekin ehkä neuvontapalveluita. Paikan päällä aluksessa tehtävän perussyyanalyysin sijasta voidaan myydä etädiagnostiikkaa. Asiakkaat eivät ehkä enää briiffaa meitä laitoksistaan vaan me myymme heille benchmark-dataa, josta he näkevät oman tavoitetasonsa ja muiden vastaavaa alusta tai laitetta operoivien toimijoiden suoritustason.”

“ Startupit ovat usein hyviä menemään asiakkaan iholle. Kaikki isot yritykset voivat ottaa tästä oppia. ” - Tero Hottinen

Tällaiset muutokset saattavat luonnollisesti johtaa uusiin toimintamalleihin. Tähän asti Wärtsilä on solminut asiakkaiden kanssa etupäässä pitkäaikaisia sopimuksia, joiden perusteena ovat kulloisetkin resurssit ja niiden laskennalliset kustannukset. Nyt yhtiö investoi enenevästi pitkäjänteisiin, taattuun suorituskykyyn sidottuihin sopimuksiin. Tähän päästään ottamalla Wärtsilä Genius -palvelut mukaan sopimuksen komponentiksi.

Hottinen, joka vastaa Wärtsilän tulevaisuuteen suuntautuvasta startup-yhteistyöstä, pitää tärkeänä signaalina entistä hienosyisempää suhtautumista innovaatioihin. Pitääkseen Wärtsilän yhteydet energiseen startup-maailmaan elävinä hän oli hiljattain keskeisenä puuhamiehenä kehittämässä Wärtsilä Marine Mastermindia. Kyseessä on merenkulkualaan keskittyvä innovaatiokilpailu, joka on tarkoitettu startupeille ja nuorille kasvuyrityksille. Wärtsilä julkisti kilpailun Pohjoismaiden suurimman startup-tapahtuman Slushin yhteydessä.

Wärtsilä pyrkii läheisiin suhteisiin pienten ketterien ratkaisunkehittäjien kanssa. Kuvaan sopii hyvin se, että kilpailun pääpalkintona on rahan sijasta kuukauden mittainen tuotekehitys- ja konseptointisprintti. Sprintin pääteemoja ovat innovaation haasteet ja konseptin kehittäminen kaupallistamista varten, mukaan lukien prototyypin rakentaminen sekä liiketoimintasuunnitelman ja toteuttamisohjelman laatiminen. Viime kädessä tavoitteena on idean konkreettinen hyödyntäminen tulevaisuudessa yhteistyössä Wärtsilän kanssa.

”Arvioinnissa painotettavia keskeisiä kriteerejä ovat ratkaisun sovellettavuus merenkulkuliiketoimintaan, innovatiivisuus, asiakastarpeeseen vastaaminen sekä ratkaisun liiketoimintapotentiaali ja skaalautuvuus”, Hottinen sanoo. ”Startupit ovat usein hyviä menemään asiakkaan iholle. Ne ovat ketteriä ja pystyvät tarvittaessa nopeastikin muuttamaan tuotekehityksensä suuntaa. Kaikki isot yritykset voivat ottaa tästä oppia.”

Yli satavuotias organisaatio, joka on yhä halukas oppimaan pienemmiltään, on harvinaisuus. Sekä Saarikangas että Hottinen ovat tietoisia siitä, että digitalisaatiosta saattaa muodostua yksi Wärtsilän historian tärkeimmistä oppimestareista.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.