Sulje

Olet valinnut 0 artikkelia pdf-koosteesi. Ole hyvä, ja valitse allaolevasta listasta mikä tahansa toinen artikkeli jonka haluat lisätä tai poistaa. Lataa-painikkeen kautta aloitat pdf-koosteesi lataamisen.

 • Tämä on Wärtsilä AvaaSulje alasivut
  • Konsernijohtajan katsaus
  • Wärtsilä lyhyesti AvaaSulje alasivut
   • Konsernin strategia
   • Tavoitteemme AvaaSulje alasivut
    • Taloudelliset tavoitteet
    • Kestävän kehityksen tavoitteet
   • Kestävän innovoinnin arvo
   • Kestävän kehityksen kohokohtia
  • Energy Solutions AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Energy Solutions ja kestävä kehitys
   • Energy Solutions -liiketoiminnan kehitys 2015
  • Marine Solutions AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Marine Solutions ja kestävä kehitys
   • Marine Solutions -liiketoiminnan kehitys 2015
  • Services AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Services ja kestävä kehitys
   • Services-liiketoiminnan kehitys vuonna 2015
  • Tuotantokatsaus
  • Tutkimus ja kehitys
 • Kestävä kehitys AvaaSulje alasivut
  • Wärtsilä ja kestävä kehitys
  • Sidosryhmäsuhteet
  • Kestävän kehityksen johtaminen AvaaSulje alasivut
   • Ohjaavat periaatteet AvaaSulje alasivut
    • Toimintaperiaatteet
    • Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka
    • Henkilöstökäytännöt
   • Johtamistapa AvaaSulje alasivut
    • Henkilöstöjohtaminen
    • Ympäristöjohtaminen
    • Työterveys ja -turvallisuus
    • Vastuullinen liiketoiminta
    • Tuotesuunnittelun periaatteet
    • Toimitusketjun hallinta
  • Kestävän kehityksen lukuja AvaaSulje alasivut
   • Taloudellinen vastuu AvaaSulje alasivut
    • Taloudelliset tulokset
    • Markkina-asema
   • Ympäristö AvaaSulje alasivut
    • Materiaalit
    • Energia
    • Vesi
    • Päästöt
    • Jätevedet ja jätteet
    • Tuotteet ja palvelut
    • Kustannukset
   • Sosiaaliset tiedot AvaaSulje alasivut
    • Rakennemuutokset
    • Työllistäminen
    • Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
    • Työterveys ja -turvallisuus
    • Koulutus
    • Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
    • Tuote- ja palvelukohtaiset tiedot
   • Määräystenmukaisuus
  • Raportointiprofiili AvaaSulje alasivut
   • Olennaisuusarviointi
   • Raportointiperiaatteet
   • Riippumaton varmennusraportti
  • GRI- ja UNGC-indeksi
 • Hallinnointi AvaaSulje alasivut
  • Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä AvaaSulje alasivut
   • Varsinainen yhtiökokous
  • Hallitus AvaaSulje alasivut
   • Hallituksen toiminta
   • Hallituksen tehtävät
   • Hallituksen valiokunnat
  • Johtokunta AvaaSulje alasivut
   • Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
   • Johtokunnan toiminta
  • Muu johtajisto AvaaSulje alasivut
   • Liiketoimintojen johtoryhmät
   • Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat
  • Sisäinen valvonta AvaaSulje alasivut
   • Arvot ja valvontaympäristö
   • Liiketoimintaprosessit
   • Ohjeistus ja viestintä
   • Seuranta
  • Tarkastus
  • Lähipiiritapahtumat
  • Sisäpiirihallinto
  • Palkat ja palkitseminen 2015
  • Riskit ja riskien hallinta AvaaSulje alasivut
   • Strategiset riskit
   • Operatiiviset riskit
   • Vahinkoriskit
   • Rahoitusriskit
   • Riskiprofiilit ja vastuut
 • Sijoittajat AvaaSulje alasivut
  • Osakkeet ja osakkeenomistajat AvaaSulje alasivut
   • Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä
   • Osakkeenomistajat
  • Wärtsilä pääomamarkkinoilla
  • Analyytikot
  • Tietoa osakkeenomistajille AvaaSulje alasivut
   • Talousinformaatio 2016
  • Pörssitiedotteiden vuosikooste
 • Hallituksen toimintakertomus AvaaSulje alasivut
  • Keskeistä tilikaudelta 2015
  • Strategia
  • Vuosi 2015 AvaaSulje alasivut
   • Markkinakehitys
   • Tilauskertymä ja tilauskanta
   • Liikevaihto ja kannattavuus
   • Tase, rahoitus ja rahavirta
   • Investoinnit
   • Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen
   • T&K, tuotelanseeraukset
   • Henkilöstö
   • Uudelleenjärjestelyohjelmat
   • Muutokset ylimmässä johdossa
   • Kestävä kehitys
   • Osakkeet ja osakkeenomistajat
   • Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
   • Riskit ja epävarmuustekijät
  • Markkinanäkymät
  • Wärtsilän näkymät vuodelle 2016
  • Hallituksen voitonjakoehdotus
 • Tilinpäätös AvaaSulje alasivut
  • Viisivuotiskatsaus
  • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Konsernitilinpäätös AvaaSulje alasivut
   • Konsernin tuloslaskelma
   • Laaja tuloslaskelma
   • Konsernin tase
   • Konsernin rahavirtalaskelma
   • Laskelma oman pääoman muutoksista
   • Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
    • 1. Segmentti-informaatio
    • 2. Yrityshankinnat
    • 3. Yritysmyynnit
    • 4. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
    • 5. Liiketoiminnan muut tuotot
    • 6. Materiaalit ja palvelut
    • 7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
    • 8. Poistot ja arvonalentumiset
    • 9. Tuloksen määreet ja kertaluonteiset erät
    • 10. Rahoitustuotot ja -kulut
    • 11. Tuloverot
    • 12. Osakekohtainen tulos
    • 13. Aineettomat hyödykkeet
    • 14. Aineelliset hyödykkeet
    • 15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
    • 16. Myytävissä olevat rahoitusvarat
    • 17. Vaihto-omaisuus
    • 18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
    • 19. Muut saamiset
    • 20. Rahavarat
    • 21. Laskennalliset verot
    • 22. Eläkevelvoitteet
    • 23. Oma pääoma
    • 24. Varaukset
    • 25. Rahoitusvelat
    • 26. Muut velat
    • 27. Johdannaisinstrumentit
    • 28. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
    • 29. Lähipiiritapahtumat
    • 30. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut
    • 31. Tilinpäätöskursseja
    • 32. Tytäryhtiöt
    • 33. Rahoitusriskit
  • Emoyhtiön tilinpäätös AvaaSulje alasivut
   • Emoyhtiön tuloslaskelma
   • Emoyhtiön tase
   • Emoyhtiön rahavirtalaskelma
   • Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
    • 1. Liiketoiminnan muut tuotot
    • 2. Henkilöstökulut
    • 3. Poistot ja arvonalentumiset
    • 4. Rahoitustuotot ja -kulut
    • 5. Satunnaiset tuotot ja -kulut
    • 6. Verot
    • 7. Pysyvät vastaavat
    • 8. Pitkäaikaiset saamiset
    • 9. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
    • 10. Siirtosaamiset
    • 11. Oma pääoma
    • 12. Vieras pääoma
    • 13. Siirtovelat
    • 14. Velat konsernin yrityksille
    • 15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
    • 16. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
    • 17. Tilintarkastajien palkkiot
  • Hallituksen ehdotus
  • Tilintarkastuskertomus
  • Kvartaalilukuja 2014-2015
 • Tasekirja AvaaSulje alasivut
  • Hallituksen toimintakertomus AvaaSulje alasivut
   • Keskeistä tilikaudelta 2015
   • Strategia
   • Vuosi 2015 AvaaSulje alasivut
    • Markkinakehitys
    • Tilauskertymä ja tilauskanta
    • Liikevaihto ja kannattavuus
    • Tase, rahoitus ja rahavirta
    • Investoinnit
    • Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen
    • T&K, tuotelanseeraukset
    • Henkilöstö
    • Uudelleenjärjestelyohjelmat
    • Muutokset ylimmässä johdossa
    • Kestävä kehitys
    • Osakkeet ja osakkeenomistajat
    • Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
    • Riskit ja epävarmuustekijät
   • Markkinanäkymät
   • Wärtsilän näkymät vuodelle 2016
   • Hallituksen voitonjakoehdotus
  • Viisivuotiskatsaus
  • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Konsernin tuloslaskelma
  • Konsernin tase
  • Konsernin rahavirtalaskelma
  • Laskelma oman pääoman muutoksista
  • Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
   • 1. Segmentti-informaatio
   • 2. Yrityshankinnat
   • 3. Yritysmyynnit
   • 4. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
   • 5. Liiketoiminnan muut tuotot
   • 6. Materiaalit ja palvelut
   • 7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
   • 8. Poistot ja arvonalentumiset
   • 9. Tuloksen määreet ja kertaluonteiset erät
   • 10. Rahoitustuotot ja -kulut
   • 11. Tuloverot
   • 12. Osakekohtainen tulos
   • 13. Aineettomat hyödykkeet
   • 14. Aineelliset hyödykkeet
   • 15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
   • 16. Myytävissä olevat rahoitusvarat
   • 17. Vaihto-omaisuus
   • 18. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
   • 19. Muut saamiset
   • 20. Rahavarat
   • 21. Laskennalliset verot
   • 22. Eläkevelvoitteet
   • 23. Oma pääoma
   • 24. Varaukset
   • 25. Rahoitusvelat
   • 26. Muut velat
   • 27. Johdannaisinstrumentit
   • 28. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
   • 29. Lähipiiritapahtumat
   • 30. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut
   • 31. Tilinpäätöskursseja
   • 32. Tytäryhtiöt
   • 33. Rahoitusriskit
  • Emoyhtiön rahavirtalaskelma
  • Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot AvaaSulje alasivut
   • 1. Liiketoiminnan muut tuotot
   • 2. Henkilöstökulut
   • 3. Poistot ja arvonalentumiset
   • 4. Rahoitustuotot ja -kulut
   • 5. Satunnaiset tuotot ja -kulut
   • 6. Verot
   • 7. Pysyvät vastaavat
   • 8. Pitkäaikaiset saamiset
   • 9. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
   • 10. Siirtosaamiset
   • 11. Oma pääoma
   • 12. Vieras pääoma
   • 13. Siirtovelat
   • 14. Velat konsernin yrityksille
   • 15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
   • 16. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
   • 17. Tilintarkastajien palkkiot
  • Osakkeet ja osakkeenomistajat AvaaSulje alasivut
   • Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä
   • Osakkeenomistajat

PDF-tiedostoa luodaan... 0%

Kokoamaasi ladattavaa PDF-raporttia luodaan. Riippuen valituista sisällöistä tiedoston käsittelyssä ja luonnissa voi kestää hetki.

Keskeytä

Valmis

PDF on valmis

Virhe

PDF-generointi epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.

Sulje

Sähköpostitse jaettava raportti sisältää valitut sisällöt sekä tekemäsi muistiinpanot ja merkinnät. Sekä lähettäjän että vastaanottajan muutokset raportin sisältöön ja merkintöihin jatkossa ovat myös aina heti näkyvissä, kun raporttiin saavutaan lähetettävän linkin kautta.

Peruuta

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Wärtsilä muokkaa energiamarkkinoita kolmella eri tavalla

Jussi Heikkinen on Wärtsilän markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. Hän valottaa yhtiön innovatiivista lähestymistapaa liiketoiminnan kehittämiseen ja kertoo, millä kolmella pääasiallisella tavalla Wärtsilä on oppinut muokkaamaan voimalaitosmarkkinoita.

Puhumme asiakkaan kieltä

Energiamarkkinat käyvät parhaillaan läpi suuria muutoksia, ja sähköntuottajien liiketoiminta elää murroksen aikaa. Uusiutuvat energianlähteet ovat tulleet kuvaan mukaan, mutta niiden vaihtelevan saatavuuden vuoksi laitosten joustavuus on noussut arvoon arvaamattomaan. Meidän tuotteemme tarjoavat lämpövoimalaitoksista suurimman joustavuuden, ja monet asiakkaat ympäri maailman ovat jo löytäneet niistä omiin tarpeisiinsa kannattavan ratkaisun. Yleisesti ottaen teknologiamme ei kuitenkaan ole vielä tuttua monille potentiaalisille asiakkaille, ja päätökset tehdään joka tapauksessa melko konservatiivisin perustein.

Läpilyönti Yhdysvaltojen kaltaisilla vakiintuneilla markkinoilla oli aluksi iso haaste. Kukaan ei ole halukas investoimaan suuria summia tuntemattomaan teknologiaan. Siinä mielessä tuotettamme on vaikea myydä, eikä teknologiamme ominaisuuksista kertominen riitä.

Selätimme haasteen vähitellen painottamalla asiakastapaamisissa lisäarvoa, jonka voimme tuoda asiakkaiden liiketoimintaan. Aloimme puhua enemmän joustavuuden merkityksestä ja osoittaa asiakkaille, miten ratkaisumme sopivat heidän valikoimaansa ja miten ne vaikuttavat suoraan heidän kannattavuuteensa.

Vuoropuhelussa päästään paljon korkeammalle tasolle, kun asiakkaat näkevät, että me ymmärrämme heidän toimintaansa ja heille tärkeitä asioita ja että tarjonnastamme on aidosti merkittävää hyötyä heille. Tarjoamme heille jotakin, jota he eivät ole edes tulleet ajatelleeksi: uutta lähestymistapaa tulevaisuuden voimantuotantoon ja usein uutta liiketoimintamallia. Uusia ideoita voi olla vaikea hyväksyä – tärkeintä on, miten tarina kerrotaan. Nyt puhumme asiakkaan kieltä. Ja se tuo tulosta.

Lanseeraamme markkinoilla kaivattuja konsepteja

Yrityksen on pyrittävä markkinoimaan tuotteitaan ja kehittämään brändin herättämää mielikuvaa. Se on kiistattomasti tärkeä osa liiketoimintaa. Mutta jos kyseessä on täysin uusi ratkaisu melko tuoreeseen ongelmaan, on ajateltava kokonaisvaltaisemmin. Joskus vaaditaan valtakunnallisia – tai jopa kansainvälisiä – päätöksiä, jotta uuden ratkaisun liiketoiminta- ja ympäristöhyödyt ymmärretään ja että ne voivat toteutua. Uusien ratkaisujen markkinoille pääsy, niille suosiollinen sääntely ja investointiedellytykset saattavat viime kädessä vaatia muutoksia sääntely- ja markkinamekanismeihin. Jos tässä onnistutaan, tuotteille syntyy markkinoilla kysyntää, jolloin ne myyvät itse itsensä.

Muun muassa tästä syystä Wärtsilä kehitti Smart Power Generation -konseptin, joka symboloi joustavia voimantuotantoteknologioita. Näin painopiste saatiin pois tuotteista ja Wärtsilästä tavarantoimittajana ja voitiin keskittyä joustavan voimalaitoksen voimantuotantojärjestelmille tuomiin etuihin. Kun meillä oli tarjota jotain konkreettista näkemyksemme tueksi, keskustelun luonne muuttui välittömästi. Asiakkaat ja kansainväliset päättäjät eivät enää verranneet Wärtsilää kilpailijoihin. Sen sijaan kysyttiin: ”Mikä ratkaisu on paras meille, maallemme ja sidosryhmillemme?”

Sekä ajoitus että toteutus ovat olleet ratkaisevan tärkeitä konseptin menestyksen kannalta. Taas on kyse tarinan kerronnasta. Vaikka kaikki menestystekijät olisivatkin kasassa, kaikki voi kaatua siihen, ettei viestiä saada oikealla tavalla perille oikeille ihmisille oikeaan aikaan.

Nykyisin Smart Power Generation on vahvana käytännön joustavan voimantuotannon symbolina yksi neljästä varteenotettavasta vaihtoehdosta keskusteltaessa Euroopan voimantuotannon tulevaisuudesta. Se on tietenkin hieno saavutus ja loistava mahdollisuus Wärtsilälle, mutta helposti siihen ei päästy. Konseptoinnin avulla ja osoittamalla Smart Power Generationin tuoman lisäarvon voimajärjestelmän osana olemme tuoneet sen edut esiin niin poliitikoille kuin talousihmisille ja insinööreille helppotajuisella tavalla. Olemme kehittäneet jotain, jonka jopa hidasliikkeiset, konservatiiviset markkinat voivat lopulta hyväksyä.

Katsomme aina tulevaisuuteen

Nyt on varmasti jo käynyt selväksi, että toimimme pitkäjänteisesti. Se on ainoa vaihtoehto alalla, jossa investointisyklit ovat pitkiä, jossa teknologian vakiintuneisuudella on iso merkitys ja jossa politiikka näyttelee tärkeää osaa. Mutta samalla kun olemme juuri pääsemässä hyötymään edellisvuosien investoinneistamme Smart Power Generationiin, meidän on jo tähyiltävä eteenpäin ja mietittävä, missä seuraavat mahdollisuudet ovat.

Yksi mahdollinen asiakkaiden kiinnostuksen kohde tietyillä alueilla on voimalaitosten muuttaminen maakaasukäyttöisiksi pienten tai keskisuurten LNG-terminaaliemme avulla. Tällä on sekä geopoliittinen että käytännön ulottuvuus. Esimerkiksi monissa Karibian ja Keski-Amerikan maissa poltetaan raskasöljyä, koska sen käyttö tulee halvimmaksi niiden suhteellisen pienissä voimajärjestelmissä. Suuret hiilivoimalat, valtavat kaasuturbiinit ja ydinvoima eivät tule kokonsa puolesta kysymykseen.

Öljyn hintaan asiakkaat eivät tietenkään voi vaikuttaa, ja polttoaineiden hintavaihtelut voivat ääritapauksissa syödä heidän voittonsa. Tilanne on kiperä. LNG-terminaalimme, joissa yhdistyy sekä Wärtsilä Energy Solutions- että Marine Solutions ‑liiketoiminta-alueiden osaaminen, tarjoavat pitkäjänteisen ratkaisun. Terminaalien ansiosta nämä asiakkaat pystyvät käyttämään puhtaampaa polttoainetta ja saavat LNG:n sinne, mistä siitä on niille eniten hyötyä – ja lisäksi monipolttoainemoottoreissamme voi tarvittaessa käyttää sekä maakaasua että raskasöljyä. Wärtsilän liiketoimintojen välisten synergioiden ansiosta pystymme tarjoamaan koko paketin – LNG-infrastruktuurin ja monipolttoainevoimalan – yhtenä avaimet käteen ‑ratkaisuna.

Nyt alkaa varmasti jo hahmottua, mistä on kyse. Kun meillä on oikeat ainekset – asiakkaiden liiketoiminnan ja haasteiden seuraaminen, toimintamme konseptointi, asiakkaalle koituvaan lisäarvoon keskittyvä viestintä ja pitkäjänteinen näkökulma – pystymme muokkaamaan markkinoita aktiivisesti. Yksi on varmaa: Smart Power Generationin kaltaisten konseptien taustalla on älykäs organisaatio.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.